BA1012 Business CommunicationsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BA1012 İş İletişimi Bahar 3 0 3 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü:
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. HAVVA PINAR İMER
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi AYLA ESEN
Doç. Dr. HAVVA PINAR İMER
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Küreselleşen iş dünyasında doğru ve etkin iletişim, artık başarının vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldi. Gerek mesajların amaca en uygun biçim ve zamanda verilmesi, gerek tarafların çalışmalarını sürdürürken birbirini net olarak anlaması çok önem taşıyor. Bazen bir tek yazı, rapor, teklif veya sunum, bir şirketin tüm vitrini yerine geçerek çok önemli bir iş bağlantısına karar verilmesine veya reddedilmesine neden olabiliyor. Bu ders, iş hayatında iletişiminde bulunanların bilmesi gereken yazılı, sözlü ve sözsüz iletişim teknik ve teknolojilerini uygulamalı olarak vermeyi amaçlamaktadır. Bunu yaparken iletişimin kültürel yanını da vurgular.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Çalışma yaşamında yazılı ve sözlü iletişimin, gerek günlük işlerin yürümesinde gerekse bireyin kişisel başarısındaki rolünü açıklayabilir.
2. Başkalarını etkili dinlemenin önemini ve farklı dinleme çeşitlerini tanımlayabilir.
3. Olumlu iş ilişkilerinin kurulmasında kişiler arası ilişki kurabilme becerilerini açıklayabilir ve uygulayabilir.
4. İş mülakatları ile ilgili farkı durumları ve ilişkili davranışları analiz edebilir.
5. Toplantı çeşitlerini tanımlayabilir ve toplantılara hazırlık süreçlerini uygulayabilir.

Dersin İçeriği

Bu ders öğrencilere iş bağlamında etkin iletişim için gerekli bilgi ve becerileri aktarmayı amaçlar. Ders süresince bireylerin iletişimin doğasını kavrayıp, farklı iş bağlamlarında iletmeleri gereken mesajları uygun iletişim araçlarını kullanarak net ve belirgin biçimde ifade etmelerinin yolları anlatılır. Dersi başarıyla tamamladıklarında öğrencilerden farklı mesajları farklı formatlarda tasarımlayıp yazmaları, iş sunumları hazırlayıp gerçekleştirebilmeleri, iş başvuruları için öz geçmişlerini ve iş mülakatları için kendilerini hazırlayabilmeleri beklenir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Communication at Work Adler et al. Ch. 1
2) Communication, Culture and Work Adler et al. Ch. 2
3) Personal Skills: Listening Adler et al., Ch. 3
4) Personal Skills: Verbal & Nonverbal Messages Adler et al., Ch. 4
5) Personal Skills: Interpersonal Skills and Success Adler et al., Ch. 5
6) Personal Skills: Principles of Interviewing Adler et al., Ch. 6
7) Working in Groups: Leading and Working in Teams Adler et al., Ch. 7
8) Ara Sinav
9) Working in Groups: Effective Meetings Adler et al., Ch. 8
10) Making Effective Presentations: Developing and Organizing the Presentation Adler et al., Ch. 9
11) Making Effective Presentations: Delivering the Presentation Adler et al., Ch. 11
12) Making Effective Presentations: Types of Business Presentations Adler et al., Ch. 12
13) How to Write Effective CVs
14) Grup Odevi Sunumlari

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Adler, R. B.; Maresh-Fuehrer, M. M.; Elmhorst, J. & Lucas, K. (2019). Communicating at Work, 12th Edition, New York, NY, McGraw-Hill Education.
Diğer Kaynaklar: Bovee, C. L.& Thill, J. V. (2016). Business Communication Essentials, 7th Global Edition, Pearson Education.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 1 % 0
Ödev 1 % 5
Projeler 1 % 25
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 35
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 65
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Uygulama 10 2 20
Sınıf Dışı Ders Çalışması 13 4 52
Sunum / Seminer 1 10 10
Proje 1 25 25
Ödevler 1 5 5
Ara Sınavlar 1 2 2
Rapor Teslimi 1 41 41
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 200

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.