BA1012 Business CommunicationsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BA1012 İş İletişimi Güz 3 0 3 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. HAVVA PINAR İMER
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi AYLA ESEN
Doç. Dr. HAVVA PINAR İMER
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Küreselleşen iş dünyasında doğru ve etkin iletişim, artık başarının vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldi. Gerek mesajların amaca en uygun biçim ve zamanda verilmesi, gerek tarafların çalışmalarını sürdürürken birbirini net olarak anlaması çok önem taşıyor. Bazen bir tek yazı, rapor, teklif veya sunum, bir şirketin tüm vitrini yerine geçerek çok önemli bir iş bağlantısına karar verilmesine veya reddedilmesine neden olabiliyor. Bu ders, iş hayatında iletişiminde bulunanların bilmesi gereken yazılı, sözlü ve sözsüz iletişim teknik ve teknolojilerini uygulamalı olarak vermeyi amaçlamaktadır. Bunu yaparken iletişimin kültürel yanını da vurgular.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Çalışma yaşamında yazılı ve sözlü iletişimin, gerek günlük işlerin yürümesinde gerekse bireyin kişisel başarısındaki rolünü açıklayabilir.
2. Başkalarını etkili dinlemenin önemini ve farklı dinleme çeşitlerini tanımlayabilir.
3. Olumlu iş ilişkilerinin kurulmasında kişiler arası ilişki kurabilme becerilerini açıklayabilir ve uygulayabilir.
4. İş mülakatları ile ilgili farkı durumları ve ilişkili davranışları analiz edebilir.
5. Toplantı çeşitlerini tanımlayabilir ve toplantılara hazırlık süreçlerini uygulayabilir.

Dersin İçeriği

Bu ders öğrencilere iş bağlamında etkin iletişim için gerekli bilgi ve becerileri aktarmayı amaçlar. Ders süresince bireylerin iletişimin doğasını kavrayıp, farklı iş bağlamlarında iletmeleri gereken mesajları uygun iletişim araçlarını kullanarak net ve belirgin biçimde ifade etmelerinin yolları anlatılır. Dersi başarıyla tamamladıklarında öğrencilerden farklı mesajları farklı formatlarda tasarımlayıp yazmaları, iş sunumları hazırlayıp gerçekleştirebilmeleri, iş başvuruları için öz geçmişlerini ve iş mülakatları için kendilerini hazırlayabilmeleri beklenir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Communication at Work Adler et al. Ch. 1
2) Communication, Culture and Work Adler et al. Ch. 2
3) Personal Skills: Listening Adler et al., Ch. 3
4) Personal Skills: Verbal & Nonverbal Messages Adler et al., Ch. 4
5) Personal Skills: Interpersonal Skills and Success Adler et al., Ch. 5
6) Personal Skills: Principles of Interviewing Adler et al., Ch. 6
7) Working in Groups: Leading and Working in Teams Adler et al., Ch. 7
8) Ara Sinav
9) Working in Groups: Effective Meetings Adler et al., Ch. 8
10) Making Effective Presentations: Developing and Organizing the Presentation Adler et al., Ch. 9
11) Making Effective Presentations: Delivering the Presentation Adler et al., Ch. 11
12) Making Effective Presentations: Types of Business Presentations Adler et al., Ch. 12
13) How to Write Effective CVs
14) Grup Odevi Sunumlari

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Adler, R. B.; Maresh-Fuehrer, M. M.; Elmhorst, J. & Lucas, K. (2019). Communicating at Work, 12th Edition, New York, NY, McGraw-Hill Education.
Diğer Kaynaklar: Bovee, C. L.& Thill, J. V. (2016). Business Communication Essentials, 7th Global Edition, Pearson Education.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 1 % 0
Ödev 1 % 5
Projeler 1 % 25
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 35
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 65
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Uygulama 10 2 20
Sınıf Dışı Ders Çalışması 13 4 52
Sunum / Seminer 1 10 10
Proje 1 25 25
Ödevler 1 5 5
Ara Sınavlar 1 2 2
Rapor Teslimi 1 41 41
Final 1 3 3
Toplam İş Yükü 200

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.