BA4214 E-Business and Internet MarketingBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BA4214 E-İşletme ve İnternet Pazarlaması Güz
Bahar
3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. ELİF OKAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Internet ortamında gerçekleştirilebilecek değişik pazarlama kampanyalarını planlayıp yönetmeyi sağlayacak bilgi birikimini sağlamak.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. E-işletmeler ile ilgili sorun ve fırsatları belirleyebilir.
2. Kritik bir bakış açısı ile yorumlayabilir.
3. Yeni fikirler üretebilir.
4. Bu fikirleri değerlendirebilir.
5. E-pazarlama stratejileri konusunda bilgi sahibi olur.
6. Profesyonel bir şekilde bir iş fikrinin nasıl işe dönüştürülebileceğini ve uygulanabilceğini açıklayabilir.
7. Farklı iş modelleri için e-pazarlama stratejileri oluşturabilir.

Dersin İçeriği

Bu derste, internet altyapısı, internette pazarlama, internet sayfası hazırlama, arama motoru optimizasyonu, sosyal medya kullanımı, viral pazarlama gibi konular başta olmak üzere digital pazarlama ile ilgili kavramların teorik ve pratik boyutları incelenecektir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) İnternet Pazarlamasına Giriş
2) www Tarihçesi, İnternet Temelleri
3) Dijital İş Modelleri
4) Pazarlama Karması ve Dijital Medya
5) Hizmetler Endüstrileri www
6) e-Ticaret, Ödemeler, Güvenlik, Hukuki ve Etik Konular
7) Tekrar
8) Web Sayfası Tasarım İlkeleri
9) Pazarlama, Reklam ve Halkla İlişkilerde Değişen Kurallar
10) E-Postalar, Spamlar, Banner ve Popup Reklam Türleri, Medya Zengin Reklamcılık, Medya Paylaşım Sitelerinde Video Reklamlar, Reklam Oyunları
11) Bloglar, Mikrobloglar, Forumlar, Wiki'ler, Podcasting
12) Arama Motoru Optimizasyonu
13) Mobil Pazarlama
14) e-İşin Geleceği

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: "Social Media Marketing", Melissa and Donald Barker & Nicholas Bormann, Cengage Learning, 2013.
Diğer Kaynaklar: eMarketing eXcellence, Dave Chaffey & PR Smith, Elsevier Publishing, 2009

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 15
Projeler 1 % 30
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 30
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 41
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 71
Toplam İş Yükü 112

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.