BA3567 Principles of MarketingBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BA3567 Pazarlamanın Temel İlkeleri Bahar
Güz
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. ELİF OKAN
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi GÜLBERK GÜLTEKİN SALMAN
Prof. Dr. İPEK ALTINBAŞAK FARİNA
Prof. Dr. ELİF OKAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Dersin amacı, öğrencilerin karmaşık pazarlama çevreleri içinde doğru ve başarılı pazarlama stratejileri geliştirmek ve uygulayabilmek üzere, pazarlama kavram ve teorilerini derinlemesine öğrenmelerini sağlamaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Pazarlama disiplinin temel kavram ve teorilerini disiplinler arası bakışla açıklar
2. Pazar ve müşteri pazar arasındaki etkileşimi pazarlama sistemi içinde anlar.
3. Pazarlama bilgisinin önemini ve Pazar araştırma yöntemlerini bilir
4. Tüketici davranışlarının neden ve nasıl gerçekleştiğini açıklayabilir
5. Pazar bölümlendirme, hedefleme, konumlandırma planlamasını bilir
6. Pazarlama karmasının unsurlarını bilir
7. Rekabet analizi ve pazarlama stratejilerini yerel ve küresel ölçekte bilir

Dersin İçeriği

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Müşteri Değeri Yaratmak ve şirketlerin Müşteri İlişkileri Oluşturmak için İş Ortaklığı ile pazarlama stratejilerini nasıl kullanabileceklerini anlamak
2) Pazarlama Ortamını Analiz Etme Ve Müşteri İçgörüleri Kazanmak için Pazarlama Bilgilerini Yönetme
3) Tüketici Pazarlarını ve Tüketici Satın Alma Davranışını Anlama
4) İş Piyasalarını ve İş Satın Alma Davranışını Analiz Etme
5) Müşteri Odaklı Pazarlama Stratejisinin nasıl oluşturulacağını bilmek: Hedef Müşteriler için Değer Yaratmak
6) Ürünler, Hizmetler ve Markalarla ilgili stratejileri anlama: Müşteri Değeri Oluşturma
7) Yeni Ürünler geliştirme sürecini belirleme ve Ürün Yaşam Döngüsünü Yönetme
8) Müşteri Değerini Anlamak ve Fiyatlandırma Stratejileri tasarlamayı öğrenmek
9) Tasarım yollarını belirleme Pazarlama Kanalları: Müşteri Değerinin Sunulması ve Perakendecilik ve Toptancılığın rolleri/fonksiyonları
10) Reklam ve Halkla İlişkiler kullanarak Müşteri Değerini İletmeyi Öğrenmek
11) Kişisel Satış, Satış Geliştirme, Doğrudan Müşteri İlişkileri Oluşturmada Doğrudan ve Çevrimiçi Pazarlamanın etkin kullanımını anlamak
12) Rekabet Avantajı Yaratmanın Yollarını Bulmak
13) Global Pazar ile tanışma
14) Sürdürülebilir Pazarlamanın Önemini Anlamak: Sosyal Sorumluluk ve Etik

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Principles of Marketing, 14/E
Kotler & Armstrong 2012 | Prentice Hall | Published: 01/27/2011
ISBN-10: 0132167123 | ISBN-13: 9780132167123
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 5
Küçük Sınavlar 3 % 5
Ödev 7 % 10
Sunum 3 % 15
Projeler 2 % 20
Ara Sınavlar 20 % 20
Final 25 % 25
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 55
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 45
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Sunum / Seminer 7 7
Ara Sınavlar 13 13
Final 16 66
Toplam İş Yükü 128

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 3
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 3
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 4