BA2223 Principles of Accounting IBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BA2223 Muhasebenin Temel İlkeleri I Bahar 3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Prof. Dr. FİGEN TÜRÜDÜOĞLU
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. FİGEN TÜRÜDÜOĞLU
Doç. Dr. HÜMEYRA ADIGÜZEL
Prof. Dr. FATMA ÖZKUL
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilere genel muhasebe ile ilgili temel terimleri ve temel finansal tablolar hakkında bilgi vermektir. Dış kullanıcılar tarafından ihtiyaç duyulan finansal tabloların hazırlanması için gerekli işlemler bu dersin konularını oluşturur.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Yeni bir disiplini detaylı bir biçimde kavramayı öğrenebilir
2. Finansal konularda iyi bir altyapı kazanmış olur
3. Finansal raporlama hakkında temel bilgilere sahip olur
4. Finansal faktörlerin işletme performansı üzerindeki etkilerini kısaca Neden-Sonuç iliişkilerini kurmayı öğrenir
5. Bu disiplinnin terminolojisini ingilizce olarak öğrenir

Dersin İçeriği

Ders konuları:
Muhasebe ve işletme ortamı
Muhasebe kayıtları
Dönem sonu işlemleri
Muhasebe döngüsünün tamamlanması
Ticari işlemlerin muhasebeleştirilmesi
Ticari stokların muhasebeleştirilmesi

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Oryantasyon • Ders İçeriğinin İncelenmesi
2) Muhasebe ve İş Çevresi Muhasebe profesyonelleri, muhasebe standartları, muhasebe eşitliği, finansal tabloların firma performansının değerlenmesinde kullanımı Pop QUIZ 1
3) Ticari işlemlerin muhasebeleştirilmesi Hesap, yevmiye kaydı, defteri kebir, borç-alacak, çift taraflı kayıt yöntemi POP QUIZ 2
4) Ticari işlemlerin muhasebeleştirilmesi İşlemlerin muhasebeleştirilmesi ve mizan hazırlanması POP QUIZ 3
5) Dönem sonu işlemleri Tahakkuk esası ve nakit esası POP QUIZ 4
6) Dönem sonu İşlemleri Finansal Tablolar ve kesin mizanın hazırlanması POP QUIZ 5
7) Muhasebe Döngüsünün Tamamlanması Hesap Kapanışları ve dönem sonu mizan POP QUIZ 6
8) Muhasebe Döngüsünün Tamamlanması Varlık ve Yükümlülükler ve sınıflandırılmış Bilanço POP QUIZ 7 ÖDEV 1
9) Vize Sınavı
10) Ticari Operasyonlar Stok takip sistemleri , stokların satın alınması POP QUIZ 8
11) Ticari Operasyonlar Ticari satış POP QUIZ 9
12) Ticari Mallar Stok değerleme yöntemleri POP QUIZ 10
13) Ticari Mallar Stok değerleme yöntemleri POP QUIZ 11
14) Soru çözümü ÖDEV 2

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Horngren’s Accounting, Nobles, Mattison, Matsumura, Financial Chapters, Pearson, 11th Global Edition

Other required readings will be uploaded to students via Itslearning.
Diğer Kaynaklar: yok

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 11 % 30
Ödev 2 % 10
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 70
Ödevler 2 4
Küçük Sınavlar 14 28
Ara Sınavlar 1 2
Final 1 2
Toplam İş Yükü 148

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.