BA1011 Introduction to BusinessBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BA1011 İşletmeye Giriş Bahar
Güz
3 0 3 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. HAVVA PINAR İMER
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi AYLA ESEN
Doç. Dr. HAVVA PINAR İMER
Prof. Dr. AHMET ERKUŞ
Dr. Öğr. Üyesi GÜLBERK GÜLTEKİN SALMAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Mevcut değil
Dersin Amacı: Başarılı yönetici ve örgütlerin sahip olduğu özellikleri inceleyerek günümüzün hızlı değişim gösteren örgütlerinin ihtiyaç duyduğu bireylerin yönetsel rollerinin, sorumluluklarının ve yeteneklerinin geliştirilmesi dersin temel amacını oluşturmaktadır. Bu süreç, aynı zamanda günümüz yönetici ve örgütlerinin karşı karşıya kaldığı çevresel şartların, baskı ve zorlukların anlaşılmasına yardımcı olur. Başka bir deyişle katılımcılar, işletmeciliğin terminolojisi veya sözlüğüyle tanışacak, işletme yönetimi ve organizasyon ile ilgili temel kavram ve teorilerin gerçek iş yaşamına uyarlaması hakkında ön bilgiye sahip olacaklardır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin aşağıdaki konularla ilgili bilgi sahibi olması ve bu konuları yorumlayabilmesi beklenir:
1. yönetim bilimi terminolojisi
2. işletmenin faaliyette bulunduğu yerel ve küresel çevre dinamikleri,
3. işletmelerin toplumsal ve etik sorumlulukları,
4. işletmelerde sahiplik kavramı ve işletmelerin yapıları
5. işletmelerde yönetimin rolü ve fonksiyonları
6. operasyon yönetimi, pazarlama ve finans gibi işletmenin temel fonksiyonları

Dersin İçeriği

Dersin içerdiği temel konular arasında, yönetim ve yönetim fonksiyonları ile ilgili temel kavramlar, yönetim ve organizasyon düşüncesinin gelişimi, işletmenin faaliyette bulunduğu yerel ve küresel çevre, etik, yönetsel karar verme ve planlama, örgütsel yapı ve kültür ile liderlik ve motivasyon sayılabilir. Bununla birlikte, yönetim bilişim sistemleri/teknolojiler, üretim yönetimi, pazarlama ve finans ile ilgili temel kavramlar, yenilikçilik/girişimcilik gibi konulara da dönem boyunca ders içinde yer verilecektir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Derse giriş
2) İşletme Çevresi Ebert & Griffin, Ch.1
3) İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk Ebert & Griffin, Ch.2
4) Girişimcilik ve İşletme Sahipliği Ebert & Griffin Ch.3
5) İşletmenin Küresel Bağlamı Ebert & Griffin, Ch.4
6) İşletme Yönetimi Ebert & Griffin, Ch.5
7) İşletmelerin Yapısı Ebert & Griffin, Ch.6
8) Ara sınav
9) Operasyon Yönetimi ve Kalite Ebert & Griffin, Ch.7
10) Çalışan Davranışı ve Motivasyonu Ebert & Griffin, Ch.8
11) Liderlik ve Karar Verme Ebert & Griffin, Ch.9
12) Pazarlama Süreçleri ve Tüketici Davranışı Ebert & Griffin, Ch.11
13) Ürünlerin pazarlanması, dağıtımı ve promosyonu Ebert & Griffin, Chs.12 & 13
14) İşletmede Finansal Konular Ebert & Griffin, Chs. 16 & 17

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Business Essentials (2017, 11th Global Edition) by Ebert, R. & Griffin, R., Pearson Education.

Diğer Kaynaklar: Contemporary Management (2019, 11th Edition) by Gareth R. Jones & Jennifer M. George, McGraw-Hill Education.

İşletme Yöneticiliği (2018), Tamer Koçel, 17. Baskı, Beta Yayıncılık.

The Financial Times, New York Times, Fortune, Business Week, The Economist, Harvard Business Review, Business Strategy Review and other business periodicals.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 2 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 40
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 48
Ödevler 14 29
Final 14 63
Toplam İş Yükü 180

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 3
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 3
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 4