BA1011 Introduction to BusinessBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BA1011 İşletmeye Giriş Güz 3 0 3 8
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. HAVVA PINAR İMER
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi AYLA ESEN
Doç. Dr. HAVVA PINAR İMER
Prof. Dr. AHMET ERKUŞ
Dr. Öğr. Üyesi GÜLBERK GÜLTEKİN SALMAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Mevcut değil
Dersin Amacı: Başarılı yönetici ve örgütlerin sahip olduğu özellikleri inceleyerek günümüzün hızlı değişim gösteren örgütlerinin ihtiyaç duyduğu bireylerin yönetsel rollerinin, sorumluluklarının ve yeteneklerinin geliştirilmesi dersin temel amacını oluşturmaktadır. Bu süreç, aynı zamanda günümüz yönetici ve örgütlerinin karşı karşıya kaldığı çevresel şartların, baskı ve zorlukların anlaşılmasına yardımcı olur. Başka bir deyişle katılımcılar, işletmeciliğin terminolojisi veya sözlüğüyle tanışacak, işletme yönetimi ve organizasyon ile ilgili temel kavram ve teorilerin gerçek iş yaşamına uyarlaması hakkında ön bilgiye sahip olacaklardır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin aşağıdaki konularla ilgili bilgi sahibi olması ve bu konuları yorumlayabilmesi beklenir:
1. yönetim bilimi terminolojisi
2. işletmenin faaliyette bulunduğu yerel ve küresel çevre dinamikleri,
3. işletmelerin toplumsal ve etik sorumlulukları,
4. işletmelerde sahiplik kavramı ve işletmelerin yapıları
5. işletmelerde yönetimin rolü ve fonksiyonları
6. operasyon yönetimi, pazarlama ve finans gibi işletmenin temel fonksiyonları

Dersin İçeriği

Dersin içerdiği temel konular arasında, yönetim ve yönetim fonksiyonları ile ilgili temel kavramlar, yönetim ve organizasyon düşüncesinin gelişimi, işletmenin faaliyette bulunduğu yerel ve küresel çevre, etik, yönetsel karar verme ve planlama, örgütsel yapı ve kültür ile liderlik ve motivasyon sayılabilir. Bununla birlikte, yönetim bilişim sistemleri/teknolojiler, üretim yönetimi, pazarlama ve finans ile ilgili temel kavramlar, yenilikçilik/girişimcilik gibi konulara da dönem boyunca ders içinde yer verilecektir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Derse giriş
2) İşletme Çevresi Ebert & Griffin, Ch.1
3) İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk Ebert & Griffin, Ch.2
4) Girişimcilik ve İşletme Sahipliği Ebert & Griffin Ch.3
5) İşletmenin Küresel Bağlamı Ebert & Griffin, Ch.4
6) İşletme Yönetimi Ebert & Griffin, Ch.5
7) İşletmelerin Yapısı Ebert & Griffin, Ch.6
8) Ara sınav
9) Operasyon Yönetimi ve Kalite Ebert & Griffin, Ch.7
10) Çalışan Davranışı ve Motivasyonu Ebert & Griffin, Ch.8
11) Liderlik ve Karar Verme Ebert & Griffin, Ch.9
12) Pazarlama Süreçleri ve Tüketici Davranışı Ebert & Griffin, Ch.11
13) Ürünlerin pazarlanması, dağıtımı ve promosyonu Ebert & Griffin, Chs.12 & 13
14) İşletmede Finansal Konular Ebert & Griffin, Chs. 16 & 17

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Business Essentials (2017, 11th Global Edition) by Ebert, R. & Griffin, R., Pearson Education.

Diğer Kaynaklar: Contemporary Management (2019, 11th Edition) by Gareth R. Jones & Jennifer M. George, McGraw-Hill Education.

İşletme Yöneticiliği (2018), Tamer Koçel, 17. Baskı, Beta Yayıncılık.

The Financial Times, New York Times, Fortune, Business Week, The Economist, Harvard Business Review, Business Strategy Review and other business periodicals.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 2 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 40
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 48
Ödevler 14 29
Final 14 63
Toplam İş Yükü 180

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.