BA3713 Managerial AccountingBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BA3713 Yönetim Muhasebesi Bahar
Güz
3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. HÜMEYRA ADIGÜZEL
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. FİGEN TÜRÜDÜOĞLU
Doç. Dr. HÜMEYRA ADIGÜZEL
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders yönetim muhasebesi temel konularını kapsar, ve gelişme ve muhasebe bilgi kullanımı anlayışıyla bir işletme yönetimi hakkında bilgi verir. Bugünün rekabetçi pazarında, kuruluşların karar verme sürecinde kusursuz bir iç muhasebe sistemi esastır. Bu ders, planlama, kontrol ve karar verme sürecinde firmaların iç kontrol sistemlerini ve uygulamalarını kapsar. Başlıca konular maliyet sınıflandırılması, maliyet davranışı, maliyet-hacim-kar analizi, sermaye yatırım kararları ve bütçeleridir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Yeni bir disiplini detaylı bir biçimde kavramayı öğrenebilir
2. Finansal bilgilerin yönetim kararlarında kullanılması konularında iyi bir altyapı kazanmış olur
3. Karar verme ve yönetim raporlaması konularında temel bilgilere sahip olur
4. Planlama ve kontrol mekanizmaları vasıtasıyla performans yönetimi konularında temel bilgilere sahip olur.
5. Bu disiplinin terminolojisini ingilizce olarak öğrenir

Dersin İçeriği

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Yönetim Muhasebesine Giriş
2) Sipariş ve Safha Maliyetleme
3) Sipariş Maliyetleme ve Safha Maliyetleme
4) Faaliyet Tabanlı Maliyetlendirme ve Diğer Maliyet Yönetimi Araçları
5) Faaliyet Tabanlı Maliyetlendirme ve Diğer Maliyet Yönetimi Araçları
6) Maliyet-Hacim-Kar Analizi
7) Maliyet-Hacim-Kar Analizi
8) Tekrar
9) Kısa Dönem İşletme Kararları
10) Kısa Dönem İşletme Kararları
11) Sermaye Yatırım Kararları , Paranın Zaman Değeri
12) Sermaye Yatırım Kararları ve Paranın Zaman Değeri
13) Bütçe ve Sorumluluk Muhasebesi
14) Bütçe ve Sorumluluk Muhasebesi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Accounting: by C. Horgren, Harrison, Oliver, 8\E, Pearson, 2009
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Uygulama 14 % 5
Ödev 2 % 40
Final 2 % 55
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 45
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 55
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Uygulama 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 63
Toplam İş Yükü 147

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 3
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 3
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 4