BA3713 Managerial AccountingBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
BA3713 Yönetim Muhasebesi Bahar 3 0 3 6
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: Non-Departmental Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. HÜMEYRA ADIGÜZEL
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. FİGEN TÜRÜDÜOĞLU
Doç. Dr. HÜMEYRA ADIGÜZEL
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders yönetim muhasebesi temel konularını kapsar, ve gelişme ve muhasebe bilgi kullanımı anlayışıyla bir işletme yönetimi hakkında bilgi verir. Bugünün rekabetçi pazarında, kuruluşların karar verme sürecinde kusursuz bir iç muhasebe sistemi esastır. Bu ders, planlama, kontrol ve karar verme sürecinde firmaların iç kontrol sistemlerini ve uygulamalarını kapsar. Başlıca konular maliyet sınıflandırılması, maliyet davranışı, maliyet-hacim-kar analizi, sermaye yatırım kararları ve bütçeleridir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1. Yeni bir disiplini detaylı bir biçimde kavramayı öğrenebilir
2. Finansal bilgilerin yönetim kararlarında kullanılması konularında iyi bir altyapı kazanmış olur
3. Karar verme ve yönetim raporlaması konularında temel bilgilere sahip olur
4. Planlama ve kontrol mekanizmaları vasıtasıyla performans yönetimi konularında temel bilgilere sahip olur.
5. Bu disiplinin terminolojisini ingilizce olarak öğrenir

Dersin İçeriği

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Yönetim Muhasebesine Giriş
2) Sipariş ve Safha Maliyetleme
3) Sipariş Maliyetleme ve Safha Maliyetleme
4) Faaliyet Tabanlı Maliyetlendirme ve Diğer Maliyet Yönetimi Araçları
5) Faaliyet Tabanlı Maliyetlendirme ve Diğer Maliyet Yönetimi Araçları
6) Maliyet-Hacim-Kar Analizi
7) Maliyet-Hacim-Kar Analizi
8) Tekrar
9) Kısa Dönem İşletme Kararları
10) Kısa Dönem İşletme Kararları
11) Sermaye Yatırım Kararları , Paranın Zaman Değeri
12) Sermaye Yatırım Kararları ve Paranın Zaman Değeri
13) Bütçe ve Sorumluluk Muhasebesi
14) Bütçe ve Sorumluluk Muhasebesi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Accounting: by C. Horgren, Harrison, Oliver, 8\E, Pearson, 2009
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Uygulama 14 % 5
Ödev 2 % 40
Final 2 % 55
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 45
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 55
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 14 42
Uygulama 14 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 63
Toplam İş Yükü 147

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.