GEP0825 Logic and Computer ApplicationsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0825 Mantık ve Bilgisayar Uygulamaları Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi SERKAN AYVAZ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Dersin amacı, öğrencilere mantık tasarımının temellerini, sentezini ve doğrulama yapmasını donanım tanımlama dilleri kullanılarak öğretmektir. Ders gerçek teknoloji ile güçlü bağlantıları bulunan temel bilgisayar tasarım kavramlarının sürekli evrim geçiren uygulamaları üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
-Sayısal mantık sistemlerinin temel kavramlarını anlayacak,
-Temel prensipleri ve tasarım tekniklerini anlayacak ve basit sayısal mantık devrelerini analiz edebilerek tasarlayabilecek,
-Temel bilgisayar örgütlemesini ve tasarımını yüksek düzeyli olarak anlayacaktır.

Dersin İçeriği

Dersin içeriğinde önermeler mantığı (0-1 mantığı),birleşimsel ve ardışık devre tasarımı, sonlu otomat tasarım teknikleri, komut kümesi mimarileri, ve temel işlemci tasarımını da içeren birçok konu bulunmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Bilgisayar ve bilgi Chapter 1. Logic and Computer Design Fundamentals. Mano. ISBN 0132067110
2) Kombinatoryal mantık devreleri Chapter 2. Logic and Computer Design Fundamentals. Mano. ISBN 0132067110
3) Kombinatoryal mantık devreleri Chapter 2. Logic and Computer Design Fundamentals. Mano. ISBN 0132067110
4) Kombinatoryal mantık tasarımı Chapter 3. Logic and Computer Design Fundamentals. Mano. ISBN 0132067110
5) Kombinatoryal mantık tasarımı Chapter 4. Logic and Computer Design Fundamentals. Mano. ISBN 0132067110
6) Kombinatoryal fonksiyonlar ve devreler Chapter 4. Logic and Computer Design Fundamentals. Mano. ISBN 0132067110
7) Kombinatoryal fonksiyonlar ve devreler Chapter 4. Logic and Computer Design Fundamentals. Mano. ISBN 0132067110
8) Aritmetik fonksiyonlar ve devreleri Chapter 5. Logic and Computer Design Fundamentals. Mano. ISBN 0132067110
9) Aritmetik fonksiyonlar ve devreleri Chapter 5. Logic and Computer Design Fundamentals. Mano. ISBN 0132067110
10) Ardışık mantık devreleri Chapter 6. Logic and Computer Design Fundamentals. Mano. ISBN 0132067110
11) Ardışık mantık devreleri Chapter 6. Logic and Computer Design Fundamentals. Mano. ISBN 0132067110
12) Ardışık mantık devreleri Chapter 6. Logic and Computer Design Fundamentals. Mano. ISBN 0132067110
13) Ardışık mantık devreleri Chapter 6. Logic and Computer Design Fundamentals. Mano. ISBN 0132067110
14) Ardışık mantık devreleri Chapter 6. Logic and Computer Design Fundamentals. Mano. ISBN 0132067110

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Morris Mano, Charles R. Kime, “Logic and Computer Design Fundamentals”, Prentice Hall, 4/E, 2008, ISBN 0132067110.
Diğer Kaynaklar: Jean E. Rubin, Mathematical Logic: Applications andTheory, SaundersCollege Publishing, 1990, ISBN 0-03-012808-0

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 5 % 20
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Ödevler 5 4 20
Ara Sınavlar 1 15 15
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 97

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.