GEP0825 Logic and Computer ApplicationsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0825 Mantık ve Bilgisayar Uygulamaları Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi SERKAN AYVAZ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Dersin amacı, öğrencilere mantık tasarımının temellerini, sentezini ve doğrulama yapmasını donanım tanımlama dilleri kullanılarak öğretmektir. Ders gerçek teknoloji ile güçlü bağlantıları bulunan temel bilgisayar tasarım kavramlarının sürekli evrim geçiren uygulamaları üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
-Sayısal mantık sistemlerinin temel kavramlarını anlayacak,
-Temel prensipleri ve tasarım tekniklerini anlayacak ve basit sayısal mantık devrelerini analiz edebilerek tasarlayabilecek,
-Temel bilgisayar örgütlemesini ve tasarımını yüksek düzeyli olarak anlayacaktır.

Dersin İçeriği

Dersin içeriğinde önermeler mantığı (0-1 mantığı),birleşimsel ve ardışık devre tasarımı, sonlu otomat tasarım teknikleri, komut kümesi mimarileri, ve temel işlemci tasarımını da içeren birçok konu bulunmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Bilgisayar ve bilgi Chapter 1. Logic and Computer Design Fundamentals. Mano. ISBN 0132067110
2) Kombinatoryal mantık devreleri Chapter 2. Logic and Computer Design Fundamentals. Mano. ISBN 0132067110
3) Kombinatoryal mantık devreleri Chapter 2. Logic and Computer Design Fundamentals. Mano. ISBN 0132067110
4) Kombinatoryal mantık tasarımı Chapter 3. Logic and Computer Design Fundamentals. Mano. ISBN 0132067110
5) Kombinatoryal mantık tasarımı Chapter 4. Logic and Computer Design Fundamentals. Mano. ISBN 0132067110
6) Kombinatoryal fonksiyonlar ve devreler Chapter 4. Logic and Computer Design Fundamentals. Mano. ISBN 0132067110
7) Kombinatoryal fonksiyonlar ve devreler Chapter 4. Logic and Computer Design Fundamentals. Mano. ISBN 0132067110
8) Aritmetik fonksiyonlar ve devreleri Chapter 5. Logic and Computer Design Fundamentals. Mano. ISBN 0132067110
9) Aritmetik fonksiyonlar ve devreleri Chapter 5. Logic and Computer Design Fundamentals. Mano. ISBN 0132067110
10) Ardışık mantık devreleri Chapter 6. Logic and Computer Design Fundamentals. Mano. ISBN 0132067110
11) Ardışık mantık devreleri Chapter 6. Logic and Computer Design Fundamentals. Mano. ISBN 0132067110
12) Ardışık mantık devreleri Chapter 6. Logic and Computer Design Fundamentals. Mano. ISBN 0132067110
13) Ardışık mantık devreleri Chapter 6. Logic and Computer Design Fundamentals. Mano. ISBN 0132067110
14) Ardışık mantık devreleri Chapter 6. Logic and Computer Design Fundamentals. Mano. ISBN 0132067110

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Morris Mano, Charles R. Kime, “Logic and Computer Design Fundamentals”, Prentice Hall, 4/E, 2008, ISBN 0132067110.
Diğer Kaynaklar: Jean E. Rubin, Mathematical Logic: Applications andTheory, SaundersCollege Publishing, 1990, ISBN 0-03-012808-0

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 5 % 20
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Ödevler 5 4 20
Ara Sınavlar 1 15 15
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 97

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 1
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 1
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 5