GEP0825 Logic and Computer ApplicationsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0825 Mantık ve Bilgisayar Uygulamaları Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi SERKAN AYVAZ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Dersin amacı, öğrencilere mantık tasarımının temellerini, sentezini ve doğrulama yapmasını donanım tanımlama dilleri kullanılarak öğretmektir. Ders gerçek teknoloji ile güçlü bağlantıları bulunan temel bilgisayar tasarım kavramlarının sürekli evrim geçiren uygulamaları üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
-Sayısal mantık sistemlerinin temel kavramlarını anlayacak,
-Temel prensipleri ve tasarım tekniklerini anlayacak ve basit sayısal mantık devrelerini analiz edebilerek tasarlayabilecek,
-Temel bilgisayar örgütlemesini ve tasarımını yüksek düzeyli olarak anlayacaktır.

Dersin İçeriği

Dersin içeriğinde önermeler mantığı (0-1 mantığı),birleşimsel ve ardışık devre tasarımı, sonlu otomat tasarım teknikleri, komut kümesi mimarileri, ve temel işlemci tasarımını da içeren birçok konu bulunmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Bilgisayar ve bilgi Chapter 1. Logic and Computer Design Fundamentals. Mano. ISBN 0132067110
2) Kombinatoryal mantık devreleri Chapter 2. Logic and Computer Design Fundamentals. Mano. ISBN 0132067110
3) Kombinatoryal mantık devreleri Chapter 2. Logic and Computer Design Fundamentals. Mano. ISBN 0132067110
4) Kombinatoryal mantık tasarımı Chapter 3. Logic and Computer Design Fundamentals. Mano. ISBN 0132067110
5) Kombinatoryal mantık tasarımı Chapter 4. Logic and Computer Design Fundamentals. Mano. ISBN 0132067110
6) Kombinatoryal fonksiyonlar ve devreler Chapter 4. Logic and Computer Design Fundamentals. Mano. ISBN 0132067110
7) Kombinatoryal fonksiyonlar ve devreler Chapter 4. Logic and Computer Design Fundamentals. Mano. ISBN 0132067110
8) Aritmetik fonksiyonlar ve devreleri Chapter 5. Logic and Computer Design Fundamentals. Mano. ISBN 0132067110
9) Aritmetik fonksiyonlar ve devreleri Chapter 5. Logic and Computer Design Fundamentals. Mano. ISBN 0132067110
10) Ardışık mantık devreleri Chapter 6. Logic and Computer Design Fundamentals. Mano. ISBN 0132067110
11) Ardışık mantık devreleri Chapter 6. Logic and Computer Design Fundamentals. Mano. ISBN 0132067110
12) Ardışık mantık devreleri Chapter 6. Logic and Computer Design Fundamentals. Mano. ISBN 0132067110
13) Ardışık mantık devreleri Chapter 6. Logic and Computer Design Fundamentals. Mano. ISBN 0132067110
14) Ardışık mantık devreleri Chapter 6. Logic and Computer Design Fundamentals. Mano. ISBN 0132067110

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Morris Mano, Charles R. Kime, “Logic and Computer Design Fundamentals”, Prentice Hall, 4/E, 2008, ISBN 0132067110.
Diğer Kaynaklar: Jean E. Rubin, Mathematical Logic: Applications andTheory, SaundersCollege Publishing, 1990, ISBN 0-03-012808-0

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 5 % 20
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Ödevler 5 4 20
Ara Sınavlar 1 15 15
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 97

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.