GEP0809 Strategic RoadmapsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0809 Stratejik Yol Haritası ve Yenilikçilik Güz
Bahar
3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi AHMET NACİ ÜNAL
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi AHMET NACİ ÜNAL
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders, çağdaş stratejik yönetim, yolharitası, inovasyon, teknoloji yönetimi, teknoloji öngörüsü ve teknoloji tahmini gibi kavramları tanıtmayı amaçlar. “Strateji, İnovasyon, Stratejik Yönetim ve Stratejik Yol Haritası, Teknoloji Yönetimi, Teknolojik Tahmin, Teknolojik Öngörü gibi kavramlar nedir, nasıl hazırlanır ve uygulanır?” benzeri sorular yardımıyla öğrencilerin Stratejik Yolharitası ve İnovasyon konularında bilgi sahibi olmasını hedefler.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
•Strateji, İnovasyon, Stratejik Yönetim, Stratejik Yol Haritası konularında bilgi sahibi olmak;
•Stratejik Yönetim adımlarını tanımak;
•Stratejik düşünme biçimleri becerileri edinmek;
•Stratejik Yolharitası hazırlamak ve sunum yapabilmek için gerekli kimi becerilere sahip olmak;
•Stratejik Yolharitasının yaşamsal önemini anlamak ve bu konuda yeterlik kazanmak;
• Teknoloji yönetimi, teknoloji öngörüsü ve teknoloji tahmini konularını öğrenmek.

Dersin İçeriği

Strateji, Stratejik Yönetim, İnovasyon, Stratejik Yol haritaları, Teknoloji Yönetimi, Teknolojik Öngörü ve Teknoloji Tahmini.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş Ders Notları
2) Strateji, Stratejik Yönetim, İnovasyon ve Genel Kavramlar YARMAN B.S.B., ÜNAL A.N., “Stratejik Karar Verme Boyutunda Bilgi Toplama/İşleme Amaçlı Karar Destek Sitemleri”, Nobel Yayıncılık, 2015.
3) Stratejik Yönetim T. Çiftçi, Stratejik Yönetim Cep Kitabı, İSO Yayınları, 2011.
4) İstihbarat Bilimi ve Strateji YARMAN B.S.B., ÜNAL A.N., “Stratejik Karar Verme Boyutunda Bilgi Toplama/İşleme Amaçlı Karar Destek Sitemleri”, Nobel Yayıncılık, 2015.
5) Yönetim ve Yönetim Fonksiyonları Ders Notları
6) Karar Verme ve Karar Teorisi YARMAN B.S.B., ÜNAL A.N., “Stratejik Karar Verme Boyutunda Bilgi Toplama/İşleme Amaçlı Karar Destek Sitemleri”, Nobel Yayıncılık, 2015.
7) Karar Verme ve Karar Teorisi YARMAN B.S.B., ÜNAL A.N., “Stratejik Karar Verme Boyutunda Bilgi Toplama/İşleme Amaçlı Karar Destek Sitemleri”, Nobel Yayıncılık, 2015.
8) Karar Verme ve Karar Teorisi YARMAN B.S.B., ÜNAL A.N., “Stratejik Karar Verme Boyutunda Bilgi Toplama/İşleme Amaçlı Karar Destek Sitemleri”, Nobel Yayıncılık, 2015.
9) Örnek Olay İnceleme Ders Notları
10) Teknoloji Yönetimi Ders Notları
11) Teknoloji Öngörüsü ve Teknoloji Tahmini Ders Notları
12) Strateji Geliştirme Araçları Ders Notları
13) Strateji Geliştirme Süreci Ders Notları
14) Siber Uzay, Strateji ve İnovasyon ÜNAL A.N., “Siber Güvenlik ve Elektronik Bileşenleri”, Nobel Yayıncılık, 2015.
15) Final Sınavı
16) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: YARMAN B.S.B., ÜNAL A.N., “Stratejik Karar Verme Boyutunda Bilgi Toplama/İşleme Amaçlı Karar Destek Sitemleri”, Nobel Yayıncılık, 2015.
T. Çiftçi, Stratejik Yönetim Cep Kitabı, İSO Yayınları, 2011.
T. Çiftçi, Stratejik Yönetim Cep Kitabı, İSO Yayınları, 2011.
ÜNAL A.N., “Siber Güvenlik ve Elektronik Bileşenleri”, Nobel Yayıncılık, 2015.
Diğer Kaynaklar: T. Çiftçi vd. Yeni İş Geliştirme, İSO Yayınları, 2004.

T. Çiftçi, Üç Adımda Stratejik Yönetim, İSO Yayınları, 2010.

A. Sungur vd. Sanayide Özdeğerlendirme, İSO Yayınları, 2011.

U. Tiryakioğlu vd. Yeni Ürün ve Tesis Yatırımlarında Fizibilite, İSO Yayınları, 2011.

M.Porter, Rekabet Stratejisi, Sistem Yayıncılık, 2000.

P.Schwarts, The Art of Long View, Doubleday Currency 1996.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 15
Ödev 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 15
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 1 14
Sunum / Seminer 1 10 10
Ödevler 14 1 14
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.