GEP0809 Strategic RoadmapsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0809 Stratejik Yol Haritası ve Yenilikçilik Bahar 3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. Öğr. Üyesi AHMET NACİ ÜNAL
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi AHMET NACİ ÜNAL
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders, çağdaş stratejik yönetim, yolharitası, inovasyon, teknoloji yönetimi, teknoloji öngörüsü ve teknoloji tahmini gibi kavramları tanıtmayı amaçlar. “Strateji, İnovasyon, Stratejik Yönetim ve Stratejik Yol Haritası, Teknoloji Yönetimi, Teknolojik Tahmin, Teknolojik Öngörü gibi kavramlar nedir, nasıl hazırlanır ve uygulanır?” benzeri sorular yardımıyla öğrencilerin Stratejik Yolharitası ve İnovasyon konularında bilgi sahibi olmasını hedefler.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
•Strateji, İnovasyon, Stratejik Yönetim, Stratejik Yol Haritası konularında bilgi sahibi olmak;
•Stratejik Yönetim adımlarını tanımak;
•Stratejik düşünme biçimleri becerileri edinmek;
•Stratejik Yolharitası hazırlamak ve sunum yapabilmek için gerekli kimi becerilere sahip olmak;
•Stratejik Yolharitasının yaşamsal önemini anlamak ve bu konuda yeterlik kazanmak;
• Teknoloji yönetimi, teknoloji öngörüsü ve teknoloji tahmini konularını öğrenmek.

Dersin İçeriği

Strateji, Stratejik Yönetim, İnovasyon, Stratejik Yol haritaları, Teknoloji Yönetimi, Teknolojik Öngörü ve Teknoloji Tahmini.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş Ders Notları
2) Strateji, Stratejik Yönetim, İnovasyon ve Genel Kavramlar YARMAN B.S.B., ÜNAL A.N., “Stratejik Karar Verme Boyutunda Bilgi Toplama/İşleme Amaçlı Karar Destek Sitemleri”, Nobel Yayıncılık, 2015.
3) Stratejik Yönetim T. Çiftçi, Stratejik Yönetim Cep Kitabı, İSO Yayınları, 2011.
4) İstihbarat Bilimi ve Strateji YARMAN B.S.B., ÜNAL A.N., “Stratejik Karar Verme Boyutunda Bilgi Toplama/İşleme Amaçlı Karar Destek Sitemleri”, Nobel Yayıncılık, 2015.
5) Yönetim ve Yönetim Fonksiyonları Ders Notları
6) Karar Verme ve Karar Teorisi YARMAN B.S.B., ÜNAL A.N., “Stratejik Karar Verme Boyutunda Bilgi Toplama/İşleme Amaçlı Karar Destek Sitemleri”, Nobel Yayıncılık, 2015.
7) Karar Verme ve Karar Teorisi YARMAN B.S.B., ÜNAL A.N., “Stratejik Karar Verme Boyutunda Bilgi Toplama/İşleme Amaçlı Karar Destek Sitemleri”, Nobel Yayıncılık, 2015.
8) Karar Verme ve Karar Teorisi YARMAN B.S.B., ÜNAL A.N., “Stratejik Karar Verme Boyutunda Bilgi Toplama/İşleme Amaçlı Karar Destek Sitemleri”, Nobel Yayıncılık, 2015.
9) Örnek Olay İnceleme Ders Notları
10) Teknoloji Yönetimi Ders Notları
11) Teknoloji Öngörüsü ve Teknoloji Tahmini Ders Notları
12) Strateji Geliştirme Araçları Ders Notları
13) Strateji Geliştirme Süreci Ders Notları
14) Siber Uzay, Strateji ve İnovasyon ÜNAL A.N., “Siber Güvenlik ve Elektronik Bileşenleri”, Nobel Yayıncılık, 2015.
15) Final Sınavı
16) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: YARMAN B.S.B., ÜNAL A.N., “Stratejik Karar Verme Boyutunda Bilgi Toplama/İşleme Amaçlı Karar Destek Sitemleri”, Nobel Yayıncılık, 2015.
T. Çiftçi, Stratejik Yönetim Cep Kitabı, İSO Yayınları, 2011.
T. Çiftçi, Stratejik Yönetim Cep Kitabı, İSO Yayınları, 2011.
ÜNAL A.N., “Siber Güvenlik ve Elektronik Bileşenleri”, Nobel Yayıncılık, 2015.
Diğer Kaynaklar: T. Çiftçi vd. Yeni İş Geliştirme, İSO Yayınları, 2004.

T. Çiftçi, Üç Adımda Stratejik Yönetim, İSO Yayınları, 2010.

A. Sungur vd. Sanayide Özdeğerlendirme, İSO Yayınları, 2011.

U. Tiryakioğlu vd. Yeni Ürün ve Tesis Yatırımlarında Fizibilite, İSO Yayınları, 2011.

M.Porter, Rekabet Stratejisi, Sistem Yayıncılık, 2000.

P.Schwarts, The Art of Long View, Doubleday Currency 1996.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 15
Ödev 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 15
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 1 14
Sunum / Seminer 1 10 10
Ödevler 14 1 14
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.