GEP0807 Political PhilosophyBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0807 Siyaset Felsefesi Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. HAKAN KURUNÇ
Öğ.Gör. TUĞRUL ÖZKARACALAR
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Siyaset kavramı ve olgusu; toplumsal ilişikler düzeni içinde siyasetin anlamı ve Antikçağdan günümüze siyaset görüşleri incelenecektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersin sonunda öğrenci
•Siyaset kavramını anlamış ve yaşadığı ilişkiler içinde yerini kavramış olur.
•Siyaset konusunda veriler toplayıp yorumlayabilir.
•İçinde bulunduğu toplumdaki siyaset ilişkilerini yorumlayıp eleştirebilir.
•Yorumlarını uzman olan ya da olmayan kişilerle paylaşıp yeni görüşler geliştirebilir.

Dersin İçeriği

Güncel siyasal sorunlar
Siyaset Felsefesi nedir?

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş- Genel Değerlendirme.
2) Siyaset Felsefesi Nedir ? Ders Notları
3) Siyasetin temel sorunları / temel kavramları Ders Notları
4) “Politea”, Demokrasi, Diğer Yönetimler Ders Notları
5) Yönetim, İktidar, Hak, Meşruiyet Tartışmaları Ders Notları
6) Otorite nedir? ? Kaynakları Ders Notları
7) Tanrı - Doğa ? Birey .Otorite / İktidar Ders Notları
8) Ulus Devletlere Geciş / Rönesans: Ütopyalar . Ders Notları
9) Machiavelli'den Hobbes'a: Machiavelli Kimdir ve Politika Kuramındaki yeri nedir? Ders Notları
10) Özgürlük tartışmaları I , Ders Notları
11) Özgürlük tarışmaları II, Ders Notları
12) Özgürlük tartışmaları III , Ders Notları
13) Özgürlük Nedir? Ders Notları
14) Kamusallık tartışmaları, Sivil toplum, Başkalarıyla Yaşam Ders Notları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar: Platon, Devlet, Yasalar,
Aristoteles, Politika, Brian Redhead(Ed.), Siyasal Düşüncenin Temelleri.
M.Tunçay(Ed.), Siyasal Düşünceler Tarihi. Leo Strauss, Politika Felsefesi Nedir? (Paradigma, 2000) Hans Helmuth Gander, Dünya Politika ve Otorite Soruu, Doğumunun Yüzüncü Yılında Hannah Arendt, (Yay. haz. Sanem Yazıcıoğlu, Yapı Kredi yay.,2009)

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 2 % 30
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Ödevler 2 7 14
Ara Sınavlar 1 15 15
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 91

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 1
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 1
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 5