GEP0806 Philosophy of LifeBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0806 Yaşam Felsefesi Bahar 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. SONGÜL DEMİR
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Yaşamın anlamı ve amacı konusunda felsefi bir çözümleme yapmak, felsefe tarihinde filozofların Etik alanında ortaya attığı kuramları imcelemek, öğrencinin eleştirel düşünme yeteneğini geliştirmek.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
1-Bilgi edinmesini sağlamak.
2-Kavrama yeteneğini geliştirmek.
3-Analitik düşünme yeteneğini geliştirmek.
4-Sentez kurmasını sağlamak.
5-Yaratıcılığı arttırmak.
6-Değer yargılarını geliştirmek.
7-Kişiliğini geliştirmek.

Dersin İçeriği

Yaşamın amacı ve anlamı nedir? Mutluluk, haz ve yararın yaşamdaki rolü nedir? Özgürlük ve yabancılaşma nedir? Adalet ve eşitlik nedir? Ahlak nedir? Ahlaki karar, eylem ve seçimlerimizin kaynağında ne yatar? Akıl ve tutku yaşamımızı nasıl etkiler? Ahlaki bağlamda iyi ve kötü nedir? Yaşam ile bağlantılı olarak ölümün anlamı nedir? Yaşamın anlamını ve amacını belirlemede dinin rolü nedir? Bu soru ve sorunlar Aristippos, Platon, Aristoteles, Epikuros, Zenon, Piron, Sextus, Augustinus, Aquinas, Hobbes, Leibniz, Spinoza, Hume, Kant, Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard, Mill, Marx, Heidegger ve Sartre’ın kuramları bağlamında ele alınmaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Felsefeye Giriş
2) Etiğe Giriş
3) Antik Çağ: Aristippos, Platon Metin okuma: “Ethics” (edited by David Cooper); “Ethics” (edited by Peter Singer)
4) Antik çağ: Aristoteles, Epikuros, Zenon Metin okuma: “Ethics” (edited by David Cooper); “Ethics” (edited by Peter Singer)
5) Antik Çağ: Piron, Aenesedimos, Sextus Metin okuma: “Ethics” (edited by David Cooper); “Ethics” (edited by Peter Singer)
6) Orta Çağ: Augustinus, Aquinas Metin okuma: “Ethics” (edited by David Cooper); “Ethics” (edited by Peter Singer)
7) Vize Sonuçları Üzerine Değerlendirme ve Çalışma Metin okuma: “Ethics” (edited by David Cooper); “Ethics” (edited by Peter Singer)
8) 16., 17. Yüzyıl: Hobbes, Leibniz, Spinoza Metin okuma: “Ethics” (edited by David Cooper); “Ethics” (edited by Peter Singer)
9) 18. Yüzyıl: Hume, Kant Metin okuma: “Ethics” (edited by David Cooper); “Ethics” (edited by Peter Singer)
10) 19. Yüzyıl: Nietzsche, Kierkegaard Metin okuma: “Ethics” (edited by David Cooper); “Ethics” (edited by Peter Singer)
11) 19. Yüzyıl: Mill, Marx Metin okuma: “Ethics” (edited by David Cooper); “Ethics” (edited by Peter Singer)
12) 20. Yüzyıl: Heidegger, Sartre Metin okuma: “Ethics” (edited by David Cooper); “Ethics” (edited by Peter Singer)
13) 20. Yüzyıl: Heidegger, Sartre II
14) Genel degerlendirme

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Derste alınan notlar
: “Ethics” (edited by David Cooper); “Ethics” (edited by Peter Singer) / Course Notes / Textbooks “Ethics” (edited by David Cooper); “Ethics” (edited by Peter Singer). + Course Notes.
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 2 % 50
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 16 2 32
Ara Sınavlar 2 5 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 94

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.