GEP0805 OntologyBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0805 Varlık Felsefesi Bahar 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Dersin amacı, varlık üzerine tarihsel ve sistematik düşünerek o konu alanının sınırlarını belirlemeyi ve bu sınırlar içinde belirlenecek sorun merkezinde çağdaş filozofların o soruna ilişkin düşüncelerini öğrencilere öğretmektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Felsefi problem görme ve düşünme
İnsan sorununu çağdaş felsefede belirleme
Filozofun metinleriyle probleme bakma
Metinler ile problemi anlama
Metinler ile problem üzerine görüş ortaya koyma
Günümüz problemlerine cevap arama

Dersin İçeriği

Metafizik-Ontoloji-Teoloji; Varlık-Öz İlişkisi; Varlık Türleri; Tümeller Sorunu; Özgürlük Sorunu; Varlık Kuramları; Bilmenin Sınırı

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Varlık sorununa dair tarihsel bir art alan oluşturma Kaynak Kitaplar
2) Varlık, bilim ve bilgi ilişkisini anlama Kaynak Kitaplar
3) Tanrı, varlık, metafizik, teoloji, töz, arke, görünüş gibi temel kavramları açıklamak Kaynak Kitaplar
4) Varlık problemini sınıflama ve tarihsel açıdan dönemlere göre açıklamak Kaynak Kitaplar
5) İslam felsefesinde varlık problemine genel bakış; Ashari,Ibn Sina, Kaynak Kitaplar
6) İslam felsefesinde varlık problemine genel bakış: Gazali, İbn Rüşd, İbn Arabi Kaynak Kitaplar
7) Ara Sınav
8) Modern felsefede varlık kavramının çözümlenmesi: Descartes, Spinoza, Berkeley, Kant
10) Çağdaş felsefede varlık problemi: Hegel Kaynak Kitaplar
11) Çağdaş felsefede varlık problemi: Heidegger Kaynak Kitaplar
12) Çağdaş felsefede varlık problemi: Whitehead Kaynak Kitaplar
13) Varoluş felsefesinde varlık açıklaması: Sartre ve Kierkegaard Kaynak Kitaplar
14) Varoluş felsefesinde varlık açıklaması: Ahmet Avni Konuk Zamansallık ve zaman kavramının analizi Kaynak Kitaplar

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar: Varlık Felsefesi, A. Kadir Çüçen, Melek Zeynep Zafer, Adnan Esenyel, Bursa: Ezgi Kitabevi, 2009.

İslam Felsefesi Tarihi, ed. Bayram Ali Çetinkaya, Ankara: Grafiker Yayınları, 2012.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ara Sınavlar 1 % 35
Final 1 % 55
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 45
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 55
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 1 14
Ara Sınavlar 1 20 20
Final 1 30 30
Toplam İş Yükü 106

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.