GEP0802 Aesthetic and PhilosophyBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0802 Estetik ve Felsefe Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı estetik alanında incelemeler yapmak ve genel sanat kavramlarına tarihsel açıdan genel bir bakış vermektir. Sanat eserlerinin nesnel varlığı ve öznel sanat zevki, güzellik ve sonsuzluk, sanat ve doğa, sanat dallarının hiyerarşi içinde sunulması, anlam ve yorum sorunları, insanlığın varacağı bir hedef olarak sanat, vb. konuların Hegel, Nietzsche, Heidegger, Derrida gibi felsefecilerin metinleri ekseninde incelenmesi ve tartışılması.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
•Güzel ve Sanat hakkında felsefi bir bakış açısı edinme
•Güzel ve Sanat fenomenlerini açıklığa kavuşturan temel felsefi kavramları öğrenmek.
•Felsefe tarihi içindeki belli başlı estetik görüşlerini öğrenip aktarabilmesi
•Sanata Felsefeyle bakmanın sağladığı olanakları görebilmesi
•Çeşitli sanat görüşleri arasındaki farklılıklarla başa çıkabilme olanaklarını görmesi,
•Sanatla ve sanat eserleriyle ilgili tartışmaları kavrayabilmesi ve bunlara katılabilmesi

Dersin İçeriği

Estetik kavramları
Sanat nedir?
tarihsel dönemlerle sanat kavramları
Sanatın değerlerle (insanın insana özgü olanaklarıyla) ilişkisi;
Sanat ve insan olmak-Felsefe tarihindeki belli başlı sanat görüşleri

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş
2) Estetiğin Tanımlanması Ders Notları
3) Estetik Okulları Ders Notları
4) Sanat nedir? Ders Notları
5) İdea ve İdeal kavramları Ders Notları
6) İdea'nın duyumsal görünümü olarak Güzel Ders Notları
7) Sanatın Sembolik Biçimi Ders Notları
8) Sanatın Klasik Biçimi Ders Notları
9) Sanatın Klasik Biçimi Ders Notları
10) İş ve Gerçek Ders Notları
11) Gerçek ve Sanat Ders Notları
12) Sanatın Romantik Biçimi Ders Notları
13) Sanatın Romantik Biçimi Ders Notları
14) Discussion of the course content Ders Notları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Martin Heidegger, “The Origin of the Work of Art”, Basic Writings, ed. D. F. Krell, Harper Perennial, 2008.
Afşar Timuçin, Estetik, Bulut Yayınları, 2008.
İoanna Kuçuradi, Sanata Felsefeyle Bakmak, Şiir-Tiyatro Yayınları, Ankara, 1979.
Hegel, Estetik. Güzel Sanat Üzerine Dersler. Cilt:1 Çev: Taylan Altuğ
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 2 % 20
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Ödevler 2 10 20
Ara Sınavlar 1 15 15
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 97

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.