GEP0802 Aesthetic and PhilosophyBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0802 Estetik ve Felsefe Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı estetik alanında incelemeler yapmak ve genel sanat kavramlarına tarihsel açıdan genel bir bakış vermektir. Sanat eserlerinin nesnel varlığı ve öznel sanat zevki, güzellik ve sonsuzluk, sanat ve doğa, sanat dallarının hiyerarşi içinde sunulması, anlam ve yorum sorunları, insanlığın varacağı bir hedef olarak sanat, vb. konuların Hegel, Nietzsche, Heidegger, Derrida gibi felsefecilerin metinleri ekseninde incelenmesi ve tartışılması.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
•Güzel ve Sanat hakkında felsefi bir bakış açısı edinme
•Güzel ve Sanat fenomenlerini açıklığa kavuşturan temel felsefi kavramları öğrenmek.
•Felsefe tarihi içindeki belli başlı estetik görüşlerini öğrenip aktarabilmesi
•Sanata Felsefeyle bakmanın sağladığı olanakları görebilmesi
•Çeşitli sanat görüşleri arasındaki farklılıklarla başa çıkabilme olanaklarını görmesi,
•Sanatla ve sanat eserleriyle ilgili tartışmaları kavrayabilmesi ve bunlara katılabilmesi

Dersin İçeriği

Estetik kavramları
Sanat nedir?
tarihsel dönemlerle sanat kavramları
Sanatın değerlerle (insanın insana özgü olanaklarıyla) ilişkisi;
Sanat ve insan olmak-Felsefe tarihindeki belli başlı sanat görüşleri

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş
2) Estetiğin Tanımlanması Ders Notları
3) Estetik Okulları Ders Notları
4) Sanat nedir? Ders Notları
5) İdea ve İdeal kavramları Ders Notları
6) İdea'nın duyumsal görünümü olarak Güzel Ders Notları
7) Sanatın Sembolik Biçimi Ders Notları
8) Sanatın Klasik Biçimi Ders Notları
9) Sanatın Klasik Biçimi Ders Notları
10) İş ve Gerçek Ders Notları
11) Gerçek ve Sanat Ders Notları
12) Sanatın Romantik Biçimi Ders Notları
13) Sanatın Romantik Biçimi Ders Notları
14) Discussion of the course content Ders Notları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Martin Heidegger, “The Origin of the Work of Art”, Basic Writings, ed. D. F. Krell, Harper Perennial, 2008.
Afşar Timuçin, Estetik, Bulut Yayınları, 2008.
İoanna Kuçuradi, Sanata Felsefeyle Bakmak, Şiir-Tiyatro Yayınları, Ankara, 1979.
Hegel, Estetik. Güzel Sanat Üzerine Dersler. Cilt:1 Çev: Taylan Altuğ
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 2 % 20
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Ödevler 2 10 20
Ara Sınavlar 1 15 15
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 97

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 1
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 1
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 5