GEP0801 20th Century History of ThoughtBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0801 20. yy. Düşünce Tarihi Güz
Bahar
3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi DERYA TARBUCK
Doç. Dr. SONGÜL DEMİR
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı 20. yüzyıl düşüncesine tarihsel perspektiften bir giriş yapmaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi tamamlayan öğrenci:
20. yüzyıl düşüncesini tanımlayabilecektir.
20. yüzyıl düşüncesinin tarihsel dinamiklerini anlayacaktır.
20. yüzyıl düşüncesinin ana prensiplerini tanımlayabilecektir.
Farklı düşünce sistemleri içinde açık görüşlü olabilecektir.
Kompleks problemlere çözumler üreterek başkaları ile iletişim içinde olabilecektir.

Dersin İçeriği

• 20. yüzyıl düşüncesinin evrimi
• Tarihin ve ideolojinin yükselişi
• Otoriteye yönelik saldırılar (sekülerleşme ve bireysellik)
• Paralel gerçeklikler.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Konulara giriş yok
2) Başlangıçlar: Max Plank ve Quantum, Paris'te Picasso, Nietzsche, Veblen, Spencer. Dersin kitabı
3) Einstein, Rutherford, Russell ve Whitehead, Savaşın entelektüel sonuçları, Wittgenstein. Dersin kitabı
4) Spengler, Barışın ekonomik sonuçları, ilerleme fikri, Whig tarih yazımı dersin kitabı
5) Fiziğin altın çağı, Freud ve Batı, Jung ve Modern İnsan dersin kitabı
6) Benjamin, Keynes, Türkiyedeki Alman Akademisyenler, dersin kitabı
7) Sartre, Merleu-Ponty, Camus, Beckett, Hannah Arendt dersin kitabı
8) Wittgenstein, Skinner Chomsky'e karşı, Hayek, Martin Luther King. dersin kitabı
9) Aya iniş, Braudel ve Annales Okulu, Pulsarlar dersin kitabı
10) Petrol krizi, Kapitalizmin Çelişkileri, Genetik Çalışmaları dersin kitabı
11) AIDS, Susan Sontag, Lyotard, Rorty. dersin kitabı
12) Toni Morrison, Salman Rushdie, Edward Said, Kültürel Savaşlar Dersin Kitabı
13) Değerlendirme dersin Kitabı
14) Final Sınavı Dersin Kitabı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Peter Watson, The Modern Mind, An Intellectual History of the 20th century (Perrenial, 2002)
Diğer Kaynaklar: None

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 20
Ara Sınavlar 2 % 40
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Ara Sınavlar 2 15 30
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 92

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 1
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 1
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 5