GEP0801 20th Century History of ThoughtBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0801 20. yy. Düşünce Tarihi Güz
Bahar
3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi DERYA TARBUCK
Doç. Dr. SONGÜL DEMİR
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı 20. yüzyıl düşüncesine tarihsel perspektiften bir giriş yapmaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi tamamlayan öğrenci:
20. yüzyıl düşüncesini tanımlayabilecektir.
20. yüzyıl düşüncesinin tarihsel dinamiklerini anlayacaktır.
20. yüzyıl düşüncesinin ana prensiplerini tanımlayabilecektir.
Farklı düşünce sistemleri içinde açık görüşlü olabilecektir.
Kompleks problemlere çözumler üreterek başkaları ile iletişim içinde olabilecektir.

Dersin İçeriği

• 20. yüzyıl düşüncesinin evrimi
• Tarihin ve ideolojinin yükselişi
• Otoriteye yönelik saldırılar (sekülerleşme ve bireysellik)
• Paralel gerçeklikler.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Konulara giriş yok
2) Başlangıçlar: Max Plank ve Quantum, Paris'te Picasso, Nietzsche, Veblen, Spencer. Dersin kitabı
3) Einstein, Rutherford, Russell ve Whitehead, Savaşın entelektüel sonuçları, Wittgenstein. Dersin kitabı
4) Spengler, Barışın ekonomik sonuçları, ilerleme fikri, Whig tarih yazımı dersin kitabı
5) Fiziğin altın çağı, Freud ve Batı, Jung ve Modern İnsan dersin kitabı
6) Benjamin, Keynes, Türkiyedeki Alman Akademisyenler, dersin kitabı
7) Sartre, Merleu-Ponty, Camus, Beckett, Hannah Arendt dersin kitabı
8) Wittgenstein, Skinner Chomsky'e karşı, Hayek, Martin Luther King. dersin kitabı
9) Aya iniş, Braudel ve Annales Okulu, Pulsarlar dersin kitabı
10) Petrol krizi, Kapitalizmin Çelişkileri, Genetik Çalışmaları dersin kitabı
11) AIDS, Susan Sontag, Lyotard, Rorty. dersin kitabı
12) Toni Morrison, Salman Rushdie, Edward Said, Kültürel Savaşlar Dersin Kitabı
13) Değerlendirme dersin Kitabı
14) Final Sınavı Dersin Kitabı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Peter Watson, The Modern Mind, An Intellectual History of the 20th century (Perrenial, 2002)
Diğer Kaynaklar: None

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 20
Ara Sınavlar 2 % 40
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Ara Sınavlar 2 15 30
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 92

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.