GEP0710 Turkish Poets and PoemsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0710 Türk Şairleri ve Şiiri Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. KENAN SAYACI
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Kültür tarihimizde öne çıkmış Türk şairlerini yaşadıkları dönem, kısa hayat hikâyeleri, edebî kişilikleri ve eserleriyle tanıtmak

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Şairlerin yaşadıkları dönemin temel özelliklerini tanımak,
Şairlerin yaşadıkları dönemden şiirlerine yansıyanları fark etmek,
Ele alınan şairi, aynı dönemde yaşamış başka şairlerden ayıran özellikleri belirleyebilmek,
Şairin dili nasıl kullandığını, kelimelere kazandırdığı farklı anlamları fark etmek,
Şairin kullandığı dili, günümüzün günlük konuşma diliyle karşılaştırarak analiz etmek,
Şiirlerin yazılış sebebini analiz etmek,
Şiirlerde aktarılan duygu ve düşünceleri fark ederek söz veya yazıyla ifade edebilmek

Dersin İçeriği

Türk edebiyatının tarihî akışı içinde öne çıkan önemli şairler ve şiirleri

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Hoca Ahmet Yesevî http://www.rumimevlevi.com/tr/yazarlar-cemiyeti/64-mahmut-erol-kilic/2463-sufi-siirinin-poetikasi
2) Yunus Emre http://www.yunusemre.net/
3) Hacı Bayram-ı Veli / Eşrefoğlu Rumî http://www.hacibayramveli.org http://www.edebiyatfakultesi.com/esrefoglu-rumi.htm
4) Kaygusuz Abdal / Pir Sultan Abdal http://www.edebiyatfakultesi.com/kaygusuz-abdal.htm http://www.edebiyatfakultesi.com/?s=pir+sultan
5) Şemseddin-i Sivasî / Ruhsatî http://www.turkceciler.com/ruhsati.html
6) Karacaoğlan / Bayburtlu Zihni http://www.turkceciler.com/sairler/karacaoglan.html http://www.turkceciler.com/bayburtlu-zihni.html
7) Dadaloğlu / Erzurumlu Emrah http://www.turkceciler.com/sairler/dadaloglu.html http://www.turkceciler.com/sairler/ErzurumluEmrah.html
8) Fuzuli / Baki http://www.turkceciler.com/fuzuli.html http://www.turkceciler.com/baki.html
9) Hayali / Nef’i http://www.turkceciler.com/hayali-bey.html http://www.turkceciler.com/nefi.html
10) Nabi / Nedim http://www.turkceciler.com/forum/turk-dili-ve-edebiyati-genel-icerik/651-caginin-insani-olarak-nabi.html http://www.turkceciler.com/nedim.html
11) Ziya Paşa – Namık Kemal http://www.turkceciler.com/ziya_pasa.html http://www.turkceciler.com/namik_kemal.html
12) Tevfik Fikret – Cenap Şahabettin http://www.turkceciler.com/tevfik_fikret.html http://www.turkceciler.com/cenap_sehabettin.html
13) Ahmet Haşim- Ziya Gökalp http://www.turkceciler.com/ahmet_hasim.html http://www.turkceciler.com/yazarlar/ziya_gokalp.html
14) Mehmet Akif – Yahya Kemal http://www.turkceciler.com/mehmet_akif_ersoy.html http://www.turkceciler.com/yahya_kemal_beyatli.html

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Reading package (includes main articles, literary texts etc. Available at Bahçeşehir Copy Center).
Diğer Kaynaklar: Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, Fuat Köprülü
Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Dergâh Yayınları
Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, N. Sami Banarlı
Türk Edebiyatı Tarihi, Attila Özkırımlı
Batı Tesirinde Türk Şiir Antolojisi, Kenan Akyüz
Türk Halk Edebiyatı El Kitabı,
Âşıklık Geleneği ve Âşık Edebiyatı, Erman Artun

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Küçük Sınavlar 2 % 5
Ödev 2 % 5
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Uygulama 1 2 2
Sınıf Dışı Ders Çalışması 3 3 9
Sunum / Seminer 1 2 2
Proje 1 3 3
Küçük Sınavlar 3 6 18
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 96

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.