GEP0709 The Lives of Turkish IntellectualsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0709 Türk Entellektüellerinin Yaşamları Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli:
Dersin Koordinatörü: Öğ.Gör. KENAN SAYACI
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu derste,Türkiye’de düşünce hayatını etkileyen, Cumhuriyet dönemi
boyunca siyasal oluşumlara,düşünce akımlarına ve sanata öncülük eden önemli
fikir ve eylem insanları tanıtılacak. Sosyalist, Kemalist/Atatürkçü,
İslamcı, liberal, milliyetçi/ulusalcı, batıcı, doğucu herkesi etkileyen
ve düşünce hayatını besleyen bu isimler geniş bir yelpaze oluşturuyor.
Uzunca bir listesi sunulan bu isimler arasından seçilecek 12 kişinin
yaşamı, düşünceleri, yapıtları, dönemi, etkileri ‘portre’ kavramı içinde
anlatılacak.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi tamamlayan öğrenciler;

- Türkiye'nin yakın geçmişindeki belli başlı siyasi düşüncelere aşina olacak
- Türk siyasi ve düşünce hayatının önde gelen isimleri ve onların yapıtlarını tanıyacak
-Metin analizi yöntemiyle düşünce metinlerini çözümleyecek

Dersin İçeriği

Cumhuriyet döneminin önemli düşünce ve siyaset insanları

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Mehmet Fuat Köprülü Türk Tarihinin Ana Hatları,Türkiye Tarihi,Türk Edebiyatı Tarihi
2) Şerif Mardin Türk Modernleşmesi,Religion, Society and Modernity in Turkey
3) Muhsin Ertuğrul İnsan ve Tiyatro Üzerine Gördüklerim, Türk Tiyatrosu
4) Muazzez İlmiye Çığ Sümeroloji http://muazzezcig.blogcu.com/
5) Emin Onat
6) Şevket Süreyya Aydemir
7) Ara sınav
8) Ziya Gökalp
9) Aydın Gün
10) Nazım Hikmet
11) Necip Fazıl Kısakürek
12) Fahr-ül Nisa Zeyd
13) Yaşar Kemal
14) Sedat Hakkı Eldem İbrahim Çallı
15) Final Sınavı
16) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Emre Kongar “Türk Toplumbilimcileri”, “Toplum ve Bilim” dergileri, ilgili düşünürlerin kitapları, çıkardıkları dergiler, Büyük Doğu, Yön, vb.
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Uygulama 1 2 2
Sınıf Dışı Ders Çalışması 3 3 9
Sunum / Seminer 1 2 2
Proje 1 3 3
Küçük Sınavlar 3 6 18
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 96

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.