GEP0707 Modern Turkish PoetryBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0707 Modern Türk Şiiri Güz
Bahar
3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Türk şiirindeki yenilikler ve değişikliklerin aktarılması

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Cumhuriyet’in Türk toplumunda meydana getirdiği değişiklikleri ve bunun şiire nasıl yansıdığını fark etmek,
Şairlerin yeni dönemi algılayış ve yansıtışlarını belirlemek,
Türk şiirinde Cumhuriyet döneminde görülen yeni yaklaşımları fark etmek,
Cumhuriyet dönemindeki belli başlı şiir ekollerini temel özellikleri ve farklılıklarıyla tanımak,
•Şairlerin şiirlerine yaşadıkları dönemden yansıyanları fark etmek,
•Ele alınan şairi, aynı dönemde yaşamış başka şairlerden ayıran özellikleri belirleyebilmek,
•Şairin dili nasıl kullandığını, kelimelere kazandırdığı farklı anlamları fark etme, •
•Şairin kullandığı dili, günümüzün günlük konuşma diliyle karşılaştırarak analiz etme,
•Şiirlerin yazılış sebebini analiz etmek,
•Şiirlerde aktarılan duygu ve düşünceleri fark ederek söz veya yazıyla ifade edebilmek

Dersin İçeriği

Cumhuriyet dönemi şiir hareketleri, özellikle 1950 sonrası Türk şiiri-

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Cumhuriyet dönemi Türk şiirine genel bakış Ana Çizgileriyle Cumhuriyet Devri Türk Şiirine Teorik Bir Yaklaşım, Adem Çalışkan- http://www.sosyalarastirmalar.com/cilt3/sayi10pdf/caliskan_adem.pdf
2) Modern şiirimizin kurucuları: Yahya Kemal-Ahmet Haşim Yahya Kemal ve Ahmet Haşim Rekabeti http://www.lalilardergi.com/haci-fisfis-yahya-kemal-ve-ahmet-hasim-rekabeti.html
3) 1940 Toplumcu Şiiri 1940 KUŞAĞI TOPLUMCU ŞAİRLERİ VE HALK ŞİİRİ Prof. Dr. Yakup ÇELİK http://www.millifolklor.com/tr/sayfalar/87/08.pdf
4) Nazım Hikmet ve Necip Fazıl Kısakürek http://denizykaya.blogcu.com/nazim-hikmet-ve-necip-fazil-kisakurek-atismalari/9904046 http://internetbudur.blogspot.com/2012/03/nazm-hikmet-necip-fazl-ksakurek.html
5) Büyük şiir: Fazıl Hüsnü Dağlarca http://dipnotkitap.net/SIIR/SAIRLER/FazilHusnuDaglarca.htm
6) Birinci Yeni:Garip Akımı http://www.turkceciler.com/garip_akimi.htm
7) Bağımsız şairler http://arifegulsun.blogcu.com/garip-disinda-kalan-bagimsiz-sairler-1940-sonrasi/1368156
8) İkinci Yeni şiirine genel bakış http://edebiyol.com/ikinci-yeni-siiri-ve-sairleri.html
9) İkinci Yeni-Birinci Yeni(Garip) ayrımları http://www.turkceciler.com/turk-edebiyatinda-akimlar.html
10) İlhan Berk-Cemal Süreya-Turgut Uyar http://www.turkceciler.com/ikinci-yeni-siiri-ozellikleri-temsilcileri.html
11) Edip Cansever-Sezai Karakoç-Ece Ayhan http://www.turkceciler.com/ikinci_yeni_siiri.html
12) 1960 Kuşağı: İsmet Özel-Ataol Behramoğlu http://www.edebiyatogretmeni.org/ikinci-yeni-sonrasi-toplumcu-siir-1960-1980/
13) 1970 Kuşağı http://www.edebiyadvesanatakademisi.com/edebiyad/623-son_d%C3%B6nem_turk_siiri_ve_sairleri.html
14) 1980’dan günümüze Türk şiiri http://www.siirpenceresi.com/soylesiler/siirdefterisoylesi.htm

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar: Memet Fuat, Mehmet H. Doğan Türk Şiiri Antolojileri, ders konusu olan şairlerin şiir ve düzyazı kitapları, dönemin dergileri....
Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi, Memet Fuat
Modern Türk Şiiri, Ahmet Necdet
Çağdaş Türk Şiiri Antolojisi, Metin Celal
1980 Sonrası Şiiri ve Eleştiri Kemal Gündüzalp
1980 Kuşağı: Türk Şiirinin Poetikası, Baki Asiltürk
20. Yüzyıl Türk Şiiri: 100 Şair Şiir, Enis Batur
20. Yüzyıl Türk Şiiri Antolojisi İlhami Soysal
1975–2000 Son Çeyrek Yüzyıl Şiir Antolojisi, Yılmaz Odabaşı
Son Yüzyıl Büyük Türk Şiiri Antolojisi Modern Şiirimizin İki Yüzyılı, Ataol Behramoğlu

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 5
Uygulama 1 % 5
Küçük Sınavlar 1 % 5
Sunum 1 % 10
Projeler 1 % 5
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 55
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 45
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Uygulama 1 2 2
Arazi Çalışması 3 3 9
Sunum / Seminer 1 2 2
Proje 1 3 3
Küçük Sınavlar 3 6 18
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 96

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.