GEP0703 Contemporary Turkish LiteratureBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0703 Çağdaş Türk Edebiyatı Güz 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı genel anlamda Türk edebiyatı, özellikle de Türk edebiyatında fantastik hakkında bilgi vermektir. Ders, psikanaliz, sosyoloji, sinema, tarih gibi diğer disiplinler aracılığıyla anlaşılabilecek fantastik kuramı uygulamalı edebiyat metinleri aracılığıyla tartışmayı hedefler. Dersin önemli bir kısmı Türk edebiyatında edebi tarzı belirleyen Osmanlı/Türk modernleşmesine vurgu yapar. Edebi yapıtlar aracılığıyla yapılan bu vurgu on dokuzuncu yüzyıl sonundan 2000’li yıllara Türkiye’nin modernleşme sürecini, deneyimlediği sosyo-politik olayları tartışma imkânı sunar.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersin sonunda öğrenci, edebi metinlere eleştirel yaklaşabilmek için gerekli olan araç, yöntem ve kavrayışı kazanacaktır. Öğrencinin, metinleri eleştirel ve yorumlayıcı bir biçimde okuma becerisi gelişecektir. Ders “fantastik roman” türüne odaklandığından öğrenci, edebi türleri ayırma, tür ayrımının neye göre belirlendiğini tartışabilme yetisine sahip olacaktır. Türkçe fantastik romanların tarihsel serüvenine odaklanmak aynı zamanda Osmanlı/Türk modernleşmesini de irdelemeyi gerektirdiğinden öğrenci, 19. yüzyıldan 2000’li yıllara, Türkiye’nin sosyo-politik tarihi hakkında bilgi edinecek, yazınsal ve toplumsal dinamikleri irdeleme imkânı bulacaktır. Ayrıca fantastik romanlar fiziki, sıradan ve mantıksal olarak tahmin edilebilir bu dünyanın ötesinde dünyalar sunduğu için öğrenciye farklı bir deneyim yaşatacak, onun hayal gücünü geliştirecek ve yaratıcılığını arttıracaktır.

Dersin İçeriği

Fantastik Edebiyat Kuramı: Fantastik türün kendine yakın ve benzer türlerden ayrımı, fantastiğin ayırt edici özellikleri, işlevi.
Türk Edebiyatında Fantastik Roman: Türk edebiyatına genel bir bakış. Romanı üreten sosyal ve yazınsal atmosferi inceleme, bu atmosferde fantastik romanı konumlandırma. Osmanlı/Türk modernleşmesinde fantastik romanın araçsallaştırılması, yüklendiği işlev.
Metin Analizi/Eleştirisi/Yorumlama: Türk edebiyatından seçilen fantastik yapıtları okuma, yorumlama, tartışma.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dersin amacı, içeriği, yöntem, değerlendirme sistemi hakkında genel bilgi Dersin haftalık programı.
2) Fantastik edebiyat kuramına giriş Pierre Jourde,ve Paolo Tortorese. "Fantastik: Mantık İçin Bir Skandal”. Çev. Esra Özdoğan, Kitap-lık. S. 66 (Kasım 2003): 79-81. Nihayet Arslan, “Fantastik Nedir? “Yeni Bir Tür: 19.yüzyılda Fantastik:”, Nazlı Eray: Bir Okuma Denemesi, Ankara: Phonex, 2008: 5-20.
3) Fantastik edebiyat kuramı Tzvetan Todorov, Fantastik: Edebi Türe Yapısal Bir Yaklaşım. Çev. Nedret Tanyolaç Öztokat, İstanbul: Metis, 2004: 30-46, 47-63. Jean-Luc. Steinmetz, “İzlekler,”Fantastik Edebiyat. Çev. Hasan Fehmi Nemli, İstanbul: Dost, 2006: 30-45.
4) Türk Edebiyatında Roman Güzin Dino, Türk Romanının Doğuşu. İstanbul: Cem Yayınları, 1978: 13-15. Robert P. Finn, Türk Romanı (İlk Dönem 1872-1900), Çev. Tomris Uyar, İstanbul: Bilgi Yayınevi, 1984: 9-16. Zeynep Uysal-Elkatip, “‘Modernleşen’ Türk Edebiyatına Bir Bakış.” Toplum ve Bilim. S. 81 (Yaz 1999): 127-137.
5) Roman Tartışması Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ölüler Yaşıyor mu?
6) Roman ve Film Tartışması (Edebiyattan Sinemaya: Drakula İstanbul’da) Ali Rıza Seyfi, Drakula İstanbul’da
7) Roman Tartışması Kerime Nadir, Dehşet Gecesi Kaya Özkaracalar, “Türkiye’de Gotik”, Gotik. İstanbul: L&M Yayınları, 2005: 62-78.
8) Roman Tartışması Süleyman Seyfi Öğün,“Türk Muhafazakârlığının Kültür Kökleri ve Peyami Safa’nın Yanılgısı”. Toplum ve Bilim. S. 74 (Güz 1997): 102-152 David Adams Leeming, Flights: Readings in Magic, Mysticism, Fantasy and Myth. New York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc., 1974: 3-10. Peyami Safa, Matmazel Noraliya’nın Koltuğu
9) Günümüzde Fantastik (Edebiyattan Sinemaya: Alice Harikalar Diyarında) Eric R. Rabkin, Fantastic Worlds: Myths, Tales and Stories. Toronto ve Melbourne: Oxford University Press, 1979: 3-26.
10) Metin Analizi Rosemary Jackson, Fantasy: The Literature of Subversion. London: Routledge, 2003: 1-10, 61-91, 171-180. Ahmet Hamdi Tanpınar, “Abdullah Efendi’nin Rüyaları”
11) Metin Analizi ve Film Tartışması (Edebiyattan Sinemaya: Şahmaran) Sigmund Freud, Sanat ve Edebiyat. Çev. Emre Kapkın, Ayşe Tekşen Kapkın, İstanbul: Payel Yayınevi, 1999: 325-359. Murathan Mungan, “Şahmeran’ın Bacakları”
12) Roman tartışması W. R. Irwin, The Game of Impossible: A Rhetoric of Fantasy. Urbana: University of Illinois Press, 1976: 3-10, 89-100, 183-197. Nazlı Eray, Aşkı Giyinen Adam
13) Edebiyattan Sinemaya: Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü Bülent Somay, “Freudo Baggins’in Motor Yolculuğu: Bir Psikanaliz Olarak Fantazi Edebiyatı”, Tarihin Bilinçdışı, İstanbul, Metis, 2003: 98-119.
14) Roman tartışması Brian Atterbery, The Fantasy Tradition in American Literature. Bloomington: Indiana University Press, 1980: 1-15. David Adams Leeming, Flights: Readings in Magic, Mysticism, Fantasy and Myth. New York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc., 1974: 178-196, 258-261. Barış Müstecaplıoğlu, Korkak ve Canavar

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Pelin Aslan tarafından derlenen GEP 1210 kitabı
Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ölüler Yaşıyor mu? İstanbul: Atlas Kitabevi, 1975.
Ali Rıza Seyfi, Drakula İstanbul’da, İstanbul: Kamer, 1997.
Kerime Nadir, Dehşet Gecesi, İstanbul: Sulhi Garan Matbaası, 1958.
Peyami Safa, Matmazel Noraliya’nın Koltuğu.
İstanbul: Ötüken Yayınevi, 1974.
Nazlı Eray, Aşkı Giyinen Adam, İstanbul: Doğan Kitap, 2001.
Barış Müstecaplıoğlu, Korkak ve Canavar, İstanbul: Metis, 2001.
Diğer Kaynaklar: David Sander, Fantastic Literature: A Critical Reader. London: Westport ve Connecticut, 2004.
Rosemary Jackson, Fantasy: The Literature of Subversion. London: Routledge, 2003.
Eric R. Rabkin, The Fantastic in Literature. New Jersey: Princeton University Press, 1977.
Tzvetan Todorov, Fantastik: Edebi Türe Yapısal Bir Yaklaşım. Çev. Nedret Tanyolaç Öztokat, İstanbul: Metis, 2004.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 2 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 13 2 26
Ödevler 2 3 6
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü 99

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.