GEP0702 Critical Thinking  and Literary  CriticismBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0702 Eleştirel Düşünce ve Edebiyat Eleştirisi Güz
Bahar
3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. GÖKSEL AYMAZ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders, Aristo’nun Poetika’sından Romantiklere kadar başlıca edebiyat eleştirisi yaklaşımlarını tanıtmayı amaçlar. “Edebiyat nedir, nasıl üretilir, nasıl anlaşılır ve amacı nedir?” benzeri sorular yardımıyla öğrencilerin edebiyat eleştirisi konusunda bilgi sahibi olmasını hedefler.


Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
• eleştirel yaklaşımlara dair bilgi sahibi olmak;
• önde gelen eleştirmenleri ve eserlerini tanımak;
• eleştirel düşünme biçimleri ve ebebiyat eleştirisi için gerekli kimi becerileri edinmek;
• kültürel üretim ve toplumsal değişimi çözümleme sürecinde edebiyatın ve eleştirinin önemini anlamak;
• edebiyat eleştirisi terminolojisi hakkında bilgi sahibi olmak;
• edebiyat ve kültürel çalışmalar üzerine sunum yapabilmek için gerekli kimi becerilere sahip olmak;
• bu derste öğrenilenleri diğer kültür dersleriyle birlikte değerlendirmek ve kıyaslamak için gerekli kimi becerilere sahip olmak;
• farklı açılardan bakabilmenin değerini anlamak ve yapıcı eleştiride bulunma konusunda yeterlik kazanmak;
• edebiyatın estetik, siyasi ve kültürel önemini değerlendirmek ve çözümlemek.

Dersin İçeriği

Edebiyat Eleştirisi ve Antik Dönem
Ortaçağ Edebiyat Eleşitirisi
Rönesans Dönemi Edebiyat Eleştirisi
17. ve 18. yüzyılda Edebiyat Eleştirisi
Klasik Geleneğin Sonu
Romantikler

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Introduction & Class Policies
2) Eleştirel Düşünce ve Edebiyat Eleştirisi Üzerine
3) Edebiyat Eleştirisi ve Antik Dönem Platon (Devlet Kitap II, III & X; Ion’dan parçalar) Aristo (Poetics)
4) Edebiyat Eleştirisi ve Antik Dönem Horace (Ars Poetica’dan parçalar) Longinus (“On The Sublime” ’dan parçalar)
5) Ortaçağ Edebiyat Eleşitirisi St. Augustine (On Christian Doctrine’den parçalar) Aquinas, (The Nature and Domain of Sacred Doctrine’den parçalar)
6) Ortaçağ Edebiyat Eleşitirisi Dante (“Letter to Can Grande Della Scala”dan parçalar) Boccaccio (Life of Dante, Genealogy of the Gentile Gods’tan parçalar)
7) Rönesans Dönemi Edebiyat Eleştirisi Sir Philip Sidney (“An Apology for Poetry”den parçalar) Francis Bacon (The Advancement of Learning’den parçalar)
8) 17. ve 18. yüzyılda Edebiyat Eleştirisi John Dryden (Essay on Dramatic Poesy’den parçalar) Jonathan Swift (The Battle of the Books’tan parçalar)
9) 17. ve 18. yüzyılda Edebiyat Eleştirisi Alexander Pope (An Essay on Criticism’den parçalar)
10) Klasik Geleneğin Sonu Samuel Johnson (“Preface to Shakespeare”den parçalar)
11) Klasik Geleneğin Sonu Criticism:The Major Texts, “Introduction” (Romanticism and After)
12) Romantikler Kant (Critique of Judgement’tan parçalar) Schelling (On the Relation of the Plastic Arts to Nature’dan parçalar)
13) Romantikler William Wordsworth ( “Preface to Lyrical Ballads”tan parçalar) Samuel Taylor Coleridge (Biographia Literaria’dan parçalar)
14) Son değiniler ve Genel Tekrar

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: T. S. Dorsch, Classical Literary Criticism, London: Penguin Books, 1969.
M. H. Abrams, The Mirror and the Lamp, New York: Oxford Univ. Press, 1953.
Berna Moran, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İstanbul: İletişim Yayınları, 1999.
The Norton Anthology of Theory and Criticism, ed.Vincent B. Leitch, New York: Norton, 2001
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 2 28
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 1
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 1
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 5