GEP0701 Creative LiteratureBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0701 Yaratıcı Edebiyat Güz 3 0 3 3
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders başlıca edebi eserlerin derin okuması ve yapısal açıdan incelenmesi aracılığıyla görünür kılınabilecek yazma eyleminin teknik ve stratejilerini keşfetmek üzere kurgulanmıştır. Amaç, yaratıcı kurmacaya; roman ve öykü başta olmak üzere, şiir, biyografi, otobiyografi gibi türlere odaklanmak, bu türleri örnekleri üzerinden ayrıntılı bir biçimde analiz ederek yazma becerisini geliştirmektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersin sonunda öğrenci, dil ve bu dille nasıl yaratıcı dünyalar oluşturulabilir konusunda duyarlılık geliştirecektir. Roman, öykü, şiir, biyografi gibi çeşitli türler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olacak ve Türk ve dünya edebiyatından başlıca eserleri okuma ve yorumlama imkânı bulacaktır. Kurmaca bir yazı üretebilmek için gereken yeteneği kazanacak ve üretimini başarıyla sonuçlandırabilmesi için lazım olan disiplini edinecektir. Yazma aktivitesi zor olmasına rağmen, tamamlandığında öğrenciye büyük bir psikolojik tatmin verecektir. Zaman zaman yaratıcı olmak meydan okuyucu olsa da eğlenceli de olduğundan öğrenci için yeni bir ilgi alanı oluşturacaktır.

Dersin İçeriği

Edebiyat Nedir? Edebiyat ve yaşam arasındaki ilişki.
Yazma Süreci: Yazarların hayatına ve yazma maceralarına odaklanma.
Edebi Türlere Giriş: Roman, öykü, şiir, biyografi, otobiyografi v.b. gibi.
İnceleme/Eleştirme/Yorumlama: Seçilen edebiyat yapıtlarını okuma, tartışma ve yorumlama.
Anlatım Teknikleri ve Parçaları: Anlatıcı, karakterler, muhayyel okur, anlatı zamanı, anlatma zamanı, ses, odak, mekân vb. gibi.
Yaratıcı Yazma Alıştırmaları: Yaratıcı yapıt ortaya koyma, geliştirme ve tamamlama için çeşitli yöntemler.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dersin içeri, yönetimi, programı ve işlenişi hakkında genel bilgi. Dersin programı
2) Edebiyata dair tartışma. Edebiyat nedir? Gündelik yaşantımıza etkileri nelerdir? Bir yazar için anlamı nedir? Jean Paul Sartre, Edebiyat Nedir?
3) Yazma Süreci. Yazarların Hayatına ve Yazma Maceralarına odaklanma. Çeşitli yazarların web sayfalarını ve bloglarını ziyaret etme. Orhan Pamuk “Babamın Bavulu” Elif Şafak “Nasıl Yazar Olunur?” The interview of Murathan Mungan Ferit Edgü, “Sanatçının Tarifi” Cemal Süreya’ya Dair: “Nasıl Şair Olunur? Hangi Yaşta Şair Olunur?” Orhan Tuncay, “Bir Fenomen Olarak Kafka” Selahattin Çiftçi, “Dostoyevski’nin Kumarbaz Eserinin Hayat-Eser Açısından İncelenmesi”
4) Yazma Süreci. Yazarların Hayatına ve Yazma Maceralarına odaklanma. Umberto Eco, Genç Bir Romancının İtirafları
5) Yazma Süreci. Yazarların Hayatına ve Yazma Maceralarına odaklanma. Nurdan Gürbilek, Benden Önce Bir Başkası Gabriel Garcia Marquez, Anlatmak İçin Yaşamak
6) Bir Yazarla Söyleşi (Yazarın kim olacağı duyurulacaktır.) Konuk yazarla ilgili araştırma yapmak ve söyleşide iletmek üzere soru hazırlamak
7) Edebi Türlere Giriş Roman, hikâye, şiir, anı, biyografi, tiyatro gibi edebi türleri tanımlama ve ayırt edici özelliklerini tartışma.
8) Hikâye Örnekleri Anton Çehov, “Vanka” Guy de Maupassant, “Küçük Çan” Edgar Allan Poe, “Metaforik Bir Cinayet
9) Metin Analizi Anlatım Teknikleri ve Parçaları Franz Kafka, Dönüşüm
10) Uyarlama ve Yeniden Yorumlama Edebiyattan Sinemaya: Zorba
11) Metin Analizi Anlatım Teknikleri ve Parçaları Fyodor Mihailoviç Dostoyevski, Yer Altından Notlar
12) Yaratıcı Yazı Çalışması Creative Writing Exercises
13) Yaratıcı Yazı Çalışması İlk taslağı geliştirme
14) Yaratıcı Yazı Çalışması İlk taslağı tamamlama

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Pelin Aslan tarafından derlenen GEP 1206 kitabı
Jean Paul Sartre, Edebiyat Nedir? İstanbul: Can, 2005.
Genç Bir Romancının İtirafları, Umberto eco, Çev. İlknur Özdemir, İstanbul: Kırmızı Kedi, 2011.
Nurdan Gürbilek, Benden Önce Bir Başkası, İstanbul: Metis, 2011.
Gabriel Garcia Marquez, Anlatmak İçin Yaşamak, İstanbul: Can, 2009.
Franz Kafka, Dönüşüm, İstanbul: Can, 2011.
Fyodor Mihailoviç Dostoyevski, Yer Altından Notlar, İstanbul: Can, 2011.
Diğer Kaynaklar: Pınar Kür (ed), Short Fiction in English, İstanbul: Bilgi Üniversitesi, 2001.
Murat Gülsoy, Büyübozumu: Yaratıcı Yazarlık, İstanbul: Can, 2011.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 2 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 13 2 26
Ödevler 2 3 6
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü 99

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.