GEP0605 Popular CultureBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0605 Popüler Kültür Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Bu ders, Amerika Birleşik Devletlerinin temel kurumlarının ve yaşam biçiminin kitlelere sunumu sinemada sunumunda kullanılan popüler kültür örüntülerini ve temel direklerinin analiz edilmesi için tasarlanmıştır. Yöntem açısından bir film okuma dersidir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersin sonunda öğrenciler
1. Popüler kültürün tanımı ve temel direkleri ve diğer alt tema ve konuları hakkında bilgi edinmiş,
2. Amerikan sineması örneklerinde popüler kültürün temel öğeleri kullanılarak Amerika Birleşik Devletleri’ndeki hayatın, bu ülkenin adalet, aile, eğitim, inanç vb. kurumlarının bize nasıl sunulduğu hakkında fikir edinmiş,
3. Popüler Kültür imge, simge, temel direkleri ve göstergelerinin belirli sanatsal ya da ideolojik amaçlar doğrultusunda açıkça ve üstü örtük bir üslupla nasıl kullanılabileceğini analiz etmiş,
4. Bu sunum yöntemleri ve stratejilerinin söylem analizini yapmayı öğrenmiş,
5. Bakmaktan çok, görmeyi ve belirli kavramları odak alarak eleştirel bir göz becerilerini geliştirmiş,
6. Bu derste edindikleri bilgi ve birikimi eleştirel denemeler yazarak başka alanlara da aktarabilme becerisini geliştirmiş,
7. Birçok başka kültürel ve sanatsal alana ilgi geliştirmiş,
8. Dünyaya ve sanata daha büyük bir farkındalık ile bakmayı ve görmeyi öğrenmiş olacaklardır.

Dersin İçeriği

Popüler kültürün tanımı, anlamı, popüler kültürün kısa bir tarihçesi, temel direkleri ve belli başlı öğeleri, karakteristik özellikleri, paradigmaları, replikasyon miti ve yaradılış mitosları benzeri mitosların etkileri, temaları ve örüntüleri. Amerikan sinemasından örneklerin çözümlenmesi, TV programlarından, müzik, resim, heykel, mimari benzeri sanat dallarından popüler örneklerin dili ve biçemleri ile farklı sunumları, bu yapıtların sanatsal ve siyasi yorumları ile Amerikan yaşam biçimi temel kurumları ile ilişkileri.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş: Popüler kültürün tanımı popüler kültürün bir anda her yerde olma özelliği, medyanın gücü, üne ve paraya kavuşma, Amerikan başarı rüyası, yoksulluktan varsıllığa mitosu ve konuları. -Tartışma konusu: Popular TV dizi ve programları -Tartışılacak film: Tootsie -Karşılaştırma için: Grease, Saturday Night Fever, West Side Story, Magnolia
2) Popüler kültürün temel özellikleri ve direkleri, tekrar üretim mitosu ve TV programlarında, canlı yayın kahramanları üretimi. -Tartışılacak film: Truman Show -Karşılaştırma İçin: Reality Bites & Show Time, Elvis: The Early Years, 15 Minutes, Mask: From Zero to Zero
3) Bireysel Fırsat, Mutluluk, Başarı ve İlerleme Arayışı Mitosları ve bu mitosların çöküşü. -Tartışılacak Film: Requiem for a Dream -Karşılaştırma İçin. The Pursuit of Happiness, Dream Girls, Follow That Dream, The Food Nation.
4) Örüntüler ve İlkörnekler (Korku, dehşet ve kıyamete ayarlı düşünme, ikili karşıtlıklar; labirent, hücre, utopia ve distopya) -Tartışılacak Film: Swordfish -Karşılaştırma İçin: Fahrenheit 9/11, Signs, Donnie Darko, Independence Day, The Shining, The Exorcist , Omen sequels, Carrie, 2012, The Tree of Life, Melancholia
5) Popüler Kültürün Temel Direkleri (Halk, Toplum, Gruplar, Irklar, Topluluklar) -Tartışılacak Film: Fight Club -Karşılaştırma İçin: Mississippi Burning, The Joy Luck Club, Color Purple
6) Popüler Kültürün Temel Direkleri (Tanrı, İnanç, Din, Günahlar, Sevaplar) -Tartışılacak Film: Seven -Karşılaştırma İçin: The Mission, City of Angels, Bruce Almighty, The Celebrity, The Da Vinci Code, From Within
7) Popüler Kültürün Temel Direkleri (Sözcük, İşaret, Simge) Düşünce, İfade ve Vicdan Özgürlüğü Temaları ve Mitosları -Tartışılacak Film: Fahrenheit 451 -Karşılaştırma İçin: It Happened Here, Alphaville, 1984, Metropolis
8) Popüler Kültürün Temel Direkleri (Kahramanlar, İkonlar/İlahlar) Amerikan kurumları ve kurtarıcı kahramanın mitik yolculuğu kalıbı, monomitos. -Tartışılacak Film: Matrix Trilogy I -Karşılaştırma İçin: Avatar, The Superman, Batman, Braveheart, Spartacus (Kubrick), Taxi Driver, King Kong, The Chronicles of Riddick. Marvel, The Smurfs
9) Mutlu Aile Popüler Mitosu -Tartışılacak Film: American Beauty -Karşılaştırma İçin: Tideland, A Home at the End of the World.
10) Toplumsal Cinsiyet Mitosu, Cinsel Roller, Sorunlar ve Yönelimler; Kimim Ben Şimdi sorusuna verilen yanıtlar. -Tartışılacak Film: Flawless ya da Being John Malkovitch -Karşılaştırma İçin: Hours, Zelig, Desperate Housewives, The Witches of Eastwick, Beach Girls, Deathproof, Angels in America, Divine Secrets of the Ya-Ya Sisterhood, Sylvia, Color Me Kubrick, Bird Cage, Lost, Monster
11) Erime Potası Mitosu ve Çokkültürlülük -Tartışılacak Film: Crash -Karşılaştırma İçin: The Joy Luck Club, In America
12) Popüler Kültür ve İdeoloji; aşk, inanç ve adalet kavramlarının iç içeliği ve popular mitlerin kitlelere satışı. -Tartışılacak Film: Wag the Dog -Karşılaştırma İçin: American Graffiti, Three Days of Condor, Monster
13) Klişeler, fetişler, kitsch, kült kavramları, mitosların ve hikayelerin anlatımı. -Tartışılacak Film: Big Fish -Karşılaştırma İçin: The Lord of the Rings, Harry Potter, The Fisher King.
14) Final Öncesi Genel Değerlendirme
15) Final Sınavı
16) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: 1. Douglas K. Stevenson. American Life and Institutions. Stuttgard: Ernst Klett Verlag, 1996.
2.Marshall W. Fishwick, Seven Pillars of Popular Culture. Westport: Greenwood Press, 1985.
Diğer Kaynaklar: 1. Atayman, Veysel (Derleyen). Şiddetin Mitolojisi. İstanbul: Don Kişot Yayınları, 2003.
2. Atikkan, Zeynep. Amerikan Cinneti: 11 Eylül Amerika’yı Nasıl Değiştirdi? Istanbul: YKY, 2006.
3. Baudrillard, Jean. Amerika. Çev. Yaşar Avunç. İstanbul: Ayrıntı, 1996.
4. Bir Zamanlar Amerika. Doğu Batı Düşünce Dergisi Sayı 32. Mayıs-Haziran-Temmuz, 2005.
5. Camus, Albert. Amerika Günlükleri. Çev. Osman Akınhay. Ankara: Öteki Yayınevi, 1992.
6. Canetti, Elias. Kitle ve İktidar. Çev. Gülşat Aygen. Ayrıntı: 1998.
7. Colombo, Gary, R.Cullen, B. Lisle. Rereading America: Cultural Contexts for Critical Thinking and Writing. Boston: Bedford Books of Saint Martin’s Press, 1992.
8. Eradam, Yusuf. Vanilyalı Ideoloji. Istanbul: Aykırı Yayıncılık, 2004 (Pandora-on Istiklal & Mavikum Bookstore on Cihangir Street)
9. Goodnow, Katherine J. Kristeva in Focus: From Theory to Film Analysis. New York: Berghahn Books, 2010.
10. Kuçuradi, İoanna. Uludağ Konuşmaları: Özgürlük, Ahlak, Kültür Kavramları, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, 1994.
11. Güngor, Nazife (Der.). Popüler Kültür ve İktidar: Popüler Kültür Üzerine Kuramsal İncelemeler. Ankara: Vadi Yayınları, 1999.
12. Kilicer, Devrim F. Tower Power: The US on a Freudian Couch after 9/11. A Socio-Psychoanalytic Study of New York Towers. Stutgart: ibidem-Verlag, 2008.
13. Kuçuradi, İoanna. Sanata Felsefeyle Bakmak. Ankara: Ayraç Yayınları, 1996.
14. Mansfield, Nick. Öznellik: Freud’dan Haraway’e Kendilik Kuramları. İzmir: Aralık Yayınları, 2006.
15. Modleski, Tania (ed). Studies in Entertainment: Critical Approaches to Mass Culture. Bloomington: Indiana University Press, 1986.
16. Somay, Bülent, Tarihin Bilinçdışı: Popüler Kültür Üzerine Denemeler. İstanbul: Metis, 2004.
17. Sprengler, Christine. Screening Nostalgia: Populuxe props and Technicolor aesthetics in contemporary American film. New York: Berghahn Books, 2009.
18. Storey, John. Popüler Kültür Çalışmaları: Kuramlar ve metotlar. Çev. Koray Karaşahin. İstanbul: Babil Yayınları, 2000.
19. Tecimer, Omer. Sinema: Modern Mitoloji. Istanbul: Plan B, 2005.
20. Walker, Alexander. Stardom: The Hollywood Phenomenon. Harmondsworth: Penguin, 1974.
21. Wells, Liz. (2003)The Photography Reader. London: Routhledge, 2010.
22. Yazıcı, İsmet. Kitle İletişiminde İmaj: Kuramsal Bir
Yaklaşım. İstanbul: Bilim Yayınları, 1997.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 33 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 9 4 36
Ara Sınavlar 1 3 3
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 91

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.