GEP0604 Interpersonal CommunicationBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0604 Kişilerarası İletişim Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Hibrit
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Doç. Dr. BERNA GÜLOĞLU
Öğ.Gör. NAZMİYE ARDUÇ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders, insan ilişkilerini şekillendirme ve bu ilişkilere devamlılık kazandırma açısından kişilerarası iletişimi incelemeyi, kişilerarası iletişimin bireysel kimlik gelişiminde oynadığı rolü ve sosyal etkileşim içinde olan kişilerin iletişimlerini geliştirme yolunda bir araç olarak nasıl kullanılabileceğini öğrencilere aktarmayı amaçlamaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öncelikle öğrencilere kendilerini ve öteki insanları tanımalarını sağlayacak bilgileri nasıl edinecekleri öğretilir. Her dersin başında öğrenciye o haftanın konusu üzerinde düşündürecek bir "olay-durum" verilir ve bunun üzerine bir tartışma açılır. Daha sonra bilimsel ve toplumsal veriler ışığında durum açıklanır ve bilgiler derlenir. Alanlarında uzman akademisyen, yazar, sanatçı ve uygulamacılar derslere konuşmacı olarak çağırılır.

Dersin İçeriği

Bu ders toplumsal bağlam, kültür, kimlik ve rollerin yüz yüze iletişimdeki etkisini kapsamaktadır. Derste örnek olaylar çerçevesinde kişilerarası iletişim unsurları analiz edilmektedir. Öğrencilerden tartışmaya katılmaları ve bir grup projesi hazırlamaları beklenir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) İLETİŞİME GİRİŞ: TEMEL KAVRAMLAR VE SÜREÇLER
2) İLETİŞİM BECERİLERİNE GENEL BİR BAKIŞ
3) KİŞİLERARASI İLİŞKİLERİN BAŞLANGICI VE GELİŞİMİ
4) KİŞİLERARASI İLİŞKİLER VE İLETİŞİMDE DİNLEME
5) KİŞİLERARASI İLİŞKİLER VE İLETİŞİMDE EMPATİ
6) KİŞİLERARASI İLİŞKİLER VE İLETİŞİMDE KENDİNİ AÇMA
7) KİŞİLERARASI İLİŞKİLERDE SÖZSÜZ İLETİŞİM
8) ARA SINAV!
9) KİŞİLERARASI İLİŞKİLER VE İLETİŞİMDE GÜVENGENLİK
10) KİŞİLERARASI İLİŞKİLERDE ÇATIŞMA VE ÇATIŞMA ÇÖZME
11) KİŞİLERARASI İLİŞKİLER VE İLETİŞİMDE DUYGUSAL ZEKÂ
12) Öğrenci Sunumları
13) Öğrenci Sunumları
14) Öğrenci Sunumları
15) Öğrenci Sunumları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: KİŞİLERARASI İLİŞKİLER ve ETKİLİ İLETİŞİM
Editör: Alim Kaya 6. Baskı 2014, Pegem Akademi
Diğer Kaynaklar: Etkili İletişimin Önündeki 8 Engel, Kevin Hogan, Yakamoz Kitap, 2003.
İletişimsizlik Becerisi, Kadir Özer, 2000, Sistem Y.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 5
Küçük Sınavlar 1 % 15
Ödev 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 1 14
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar 1 5 5
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü 96

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.