GEP0603 Current Political Issues and LeadersBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0603 Güncel Siyasal Sorunlar ve Liderler Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Dr. AHMET İLKAY CEYHAN
Prof. Dr. İDİL KARADEMİRLİDAĞ SUHER
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Ders teorik bilgilerini kullanarak öğrencilere nasıl günlük siyasi konular hakkında düşünüleceği hakkında yardımcı olmayı amaçlamaktadır
Dünyanın başka yerlerindeki siyasî düşüncedeki gelişmelerin giriş mahiyetinde tartışılarak, özellikle siyasî düşünürlerle siyasî liderler arasındaki etkileşimler incelenecektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Güncel siyasal sorunların nedenlerini teorik ve analitik bir bakış açısıyla sorgular.
Güncel siyasal sorunların çözümleri üzerine analitik çözümlemeler yapar.
Güncel siyasal sorunlara ilişkin çözümlemelerini kendi cümleleri ile ifade eder.

Dersin İçeriği

Türkiye siyasal sisteminin; anayasa, idari yapılanma, siyasi partiler, seçimler ve çıkar grupları üzerinden analizi.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş
2) Küreselleşmenin siyasal etkileri Ders Notları
3) Modern ulus-devletlerin dönüşümü Ders notları
4) Postmodern kimlik krizi Ders notları
5) Kamusal alan kavramının siyasal tezahürü ders notları
6) Asker-siyaset ilişkisi ders notları
7) Siyasal partiler ve seçim sistemleri Ders notları
8) Yurttaşın siyasal eğitim sorunları Ders notları
9) Terörün siyasal etkileri Ders notları
10) Medya-siyaset ilişkisi Ders notları
11) Siyasal yönetilemezlik krizi Ders notları
12) İnsan hakları sorunları Ders notları
13) Sivil toplum örgütlerin siyasal etkisi Ders notları
14) Devlet-hukuk ilişkisi Ders notları

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar: Demokrasi Teorileri ve Toplumsal Hareketler, M.Kemal COŞKUN
Bir İstikrarlı Demokrasi Teorisi, Ergun ÖZBUDUN

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Ödev 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Ödevler 1 15 15
Ara Sınavlar 1 15 15
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 92

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 1
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 1
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 5