GEP0509 XX. Century Political HistoryBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0509 20.yy. Siyasal Tarihi Güz
Bahar
3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi DERYA TARBUCK
Opsiyonel Program Bileşenleri: YOK
Dersin Amacı: Bu dersin amacı tarihsel bağlam çerçvesinde siyasal fikirlerin oluşma şartlarını incelemektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu derste öğrenci:
1. Marksizmin gelişmesindeki tarihsel koşulları analiz eder.
2. Entelektüellerin siyasal fikirlerini değerlendirir.
3. Liberalism ve Marksizmi karşılaştırır.
4. Savaş sonrası siyasal yapısını bilir.
5. Sovyetler Birliğinin çöküş sebeplerini analiz eder.
6. Öğrenciler çeşitli bilgilerin sentezini yapıp düşüncelerini açık ve anlamlı bir şekilde ifade edebilirler.

Dersin İçeriği

Bu ders 19. yüzyıldan itibaren ortaya çıkan siyasi fikirleri kapsar. Ana konular arasında Marksizm, Liberalizm, Cumhuriyetçilik ve Radikal akımlar yer almaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Introduction to the Course yok
2) Tarih: Yapilar, Imparatorluklar Siyaset Felsefesi: Max Weber Ders kitaplari
3) Tarih: Bir Guc Sistemi olarak Avrupa Siyaset Felsefesi: Herbert Marcuse Ders kitaplari
4) Tarih: Birinci Dunya Savasi Siyaset Felsefesi: Hannah Arendt Ders kitaplari
5) Tarih: Eski Dunya Duzeninin Sonu Siyaset Felsefesi: C.B. Machpherson Ders kitaplari
6) Ara Sinav 1 Ders kitaplari
7) Tarih: Global Tarihin Ortaya Cikisi Siyaset Felsefesi: Michael Oakenshott Ders kitaplari
8) Tarih: Ikinci Dunya Savasi Siyaset Felsefesi: Friedrich Hayek Ders Kitaplari
9) Tarih: Soguk Savas Siyaset Felsefesi: Karl Popper Ders kitaplari
10) Tarih: Asya, Afrika ve Yakin Dogu Siyaset Felsefesi: Isaiah Berlin Ders kitaplari
11) Tarih: Yeni Ekonomik ve Toplumsal Dunyalar Siyaset Felsefesi: John Rawls Ders kitaplari
12) ARA SINAV II Ders kitaplari
13) Tarih: Degisen Dunya Dengeleri Siyaset Felsefesi: Robert Nozick Ders kitaplari
14) Tarih: Bir donemin sonu Siyaset Felsefesi: Jurgen Habermas Ders kitaplari

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: J. M. Roberts, "Twentieth Century: The History of the World, 1901 to 2000" (Penguin, 1999)
Michael H. Lessnoff, Political Philosophy of the Twentieth Century (Blackwell, 1999)
Diğer Kaynaklar: NONE

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 20
Ara Sınavlar 2 % 40
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Ara Sınavlar 2 15 30
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 92

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.