GEP0509 XX. Century Political HistoryBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0509 20.yy. Siyasal Tarihi Güz
Bahar
3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi DERYA TARBUCK
Opsiyonel Program Bileşenleri: YOK
Dersin Amacı: Bu dersin amacı tarihsel bağlam çerçvesinde siyasal fikirlerin oluşma şartlarını incelemektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu derste öğrenci:
1. Marksizmin gelişmesindeki tarihsel koşulları analiz eder.
2. Entelektüellerin siyasal fikirlerini değerlendirir.
3. Liberalism ve Marksizmi karşılaştırır.
4. Savaş sonrası siyasal yapısını bilir.
5. Sovyetler Birliğinin çöküş sebeplerini analiz eder.
6. Öğrenciler çeşitli bilgilerin sentezini yapıp düşüncelerini açık ve anlamlı bir şekilde ifade edebilirler.

Dersin İçeriği

Bu ders 19. yüzyıldan itibaren ortaya çıkan siyasi fikirleri kapsar. Ana konular arasında Marksizm, Liberalizm, Cumhuriyetçilik ve Radikal akımlar yer almaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Introduction to the Course yok
2) Tarih: Yapilar, Imparatorluklar Siyaset Felsefesi: Max Weber Ders kitaplari
3) Tarih: Bir Guc Sistemi olarak Avrupa Siyaset Felsefesi: Herbert Marcuse Ders kitaplari
4) Tarih: Birinci Dunya Savasi Siyaset Felsefesi: Hannah Arendt Ders kitaplari
5) Tarih: Eski Dunya Duzeninin Sonu Siyaset Felsefesi: C.B. Machpherson Ders kitaplari
6) Ara Sinav 1 Ders kitaplari
7) Tarih: Global Tarihin Ortaya Cikisi Siyaset Felsefesi: Michael Oakenshott Ders kitaplari
8) Tarih: Ikinci Dunya Savasi Siyaset Felsefesi: Friedrich Hayek Ders Kitaplari
9) Tarih: Soguk Savas Siyaset Felsefesi: Karl Popper Ders kitaplari
10) Tarih: Asya, Afrika ve Yakin Dogu Siyaset Felsefesi: Isaiah Berlin Ders kitaplari
11) Tarih: Yeni Ekonomik ve Toplumsal Dunyalar Siyaset Felsefesi: John Rawls Ders kitaplari
12) ARA SINAV II Ders kitaplari
13) Tarih: Degisen Dunya Dengeleri Siyaset Felsefesi: Robert Nozick Ders kitaplari
14) Tarih: Bir donemin sonu Siyaset Felsefesi: Jurgen Habermas Ders kitaplari

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: J. M. Roberts, "Twentieth Century: The History of the World, 1901 to 2000" (Penguin, 1999)
Michael H. Lessnoff, Political Philosophy of the Twentieth Century (Blackwell, 1999)
Diğer Kaynaklar: NONE

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 20
Ara Sınavlar 2 % 40
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Ara Sınavlar 2 15 30
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 92

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 1
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 1
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 5