GEP0509 XX. Century Political HistoryBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0509 20.yy. Siyasal Tarihi Bahar 3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi DERYA TARBUCK
Opsiyonel Program Bileşenleri: YOK
Dersin Amacı: Bu dersin amacı tarihsel bağlam çerçvesinde siyasal fikirlerin oluşma şartlarını incelemektir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu derste öğrenci:
1. Marksizmin gelişmesindeki tarihsel koşulları analiz eder.
2. Entelektüellerin siyasal fikirlerini değerlendirir.
3. Liberalism ve Marksizmi karşılaştırır.
4. Savaş sonrası siyasal yapısını bilir.
5. Sovyetler Birliğinin çöküş sebeplerini analiz eder.
6. Öğrenciler çeşitli bilgilerin sentezini yapıp düşüncelerini açık ve anlamlı bir şekilde ifade edebilirler.

Dersin İçeriği

Bu ders 19. yüzyıldan itibaren ortaya çıkan siyasi fikirleri kapsar. Ana konular arasında Marksizm, Liberalizm, Cumhuriyetçilik ve Radikal akımlar yer almaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Introduction to the Course yok
2) Tarih: Yapilar, Imparatorluklar Siyaset Felsefesi: Max Weber Ders kitaplari
3) Tarih: Bir Guc Sistemi olarak Avrupa Siyaset Felsefesi: Herbert Marcuse Ders kitaplari
4) Tarih: Birinci Dunya Savasi Siyaset Felsefesi: Hannah Arendt Ders kitaplari
5) Tarih: Eski Dunya Duzeninin Sonu Siyaset Felsefesi: C.B. Machpherson Ders kitaplari
6) Ara Sinav 1 Ders kitaplari
7) Tarih: Global Tarihin Ortaya Cikisi Siyaset Felsefesi: Michael Oakenshott Ders kitaplari
8) Tarih: Ikinci Dunya Savasi Siyaset Felsefesi: Friedrich Hayek Ders Kitaplari
9) Tarih: Soguk Savas Siyaset Felsefesi: Karl Popper Ders kitaplari
10) Tarih: Asya, Afrika ve Yakin Dogu Siyaset Felsefesi: Isaiah Berlin Ders kitaplari
11) Tarih: Yeni Ekonomik ve Toplumsal Dunyalar Siyaset Felsefesi: John Rawls Ders kitaplari
12) ARA SINAV II Ders kitaplari
13) Tarih: Degisen Dunya Dengeleri Siyaset Felsefesi: Robert Nozick Ders kitaplari
14) Tarih: Bir donemin sonu Siyaset Felsefesi: Jurgen Habermas Ders kitaplari

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: J. M. Roberts, "Twentieth Century: The History of the World, 1901 to 2000" (Penguin, 1999)
Michael H. Lessnoff, Political Philosophy of the Twentieth Century (Blackwell, 1999)
Diğer Kaynaklar: NONE

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 20
Ara Sınavlar 2 % 40
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Ara Sınavlar 2 15 30
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 92

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.