GEP0507 OrientalismBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0507 Oryantalizm Güz
Bahar
3 0 3 3
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu derste Oryantalizmin göstergeleri sadece entelektüel ve felsefe alanlariyla sınırlanamayarak daha genis bir yelpazeye, politik ve sosyal ogelere de deginilerek incelenecektir. Oryantalizimi cesitli sosyal bilimlere uygulayarak analiz ederken mimari, sanat, edebiyat, müzik ve film gibi çok çeşitli orneklerden yararlanilacaktir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu derste başarılı olan öğrenciler:

1)Edward Said'in Doğu Bilimi'ne yönelik teorileri ışığında oryantalist kültür tanıyabileceklerdir.
2)Oryantalist düşünce şekline dair tarihi ve sosyolojik yaklaşımları gözlemleyebileceklerdir.
3)Globalleşme ve Avrupa Birliği gibi kurumlar neticesinde dünya siyasetinin nasıl şekillendiğini irdeleyebileceklerdir.
4)Oryantalizm'in medya, film, müzik, resim ve mimari gibi alanlara yansımalarının neden ve sonuçlarını değerlendirebileceklerdir.

Dersin İçeriği

Doğu Bilimi, Politik Tarih, Globalleşme

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Derse Giriş
2) Oryantalizm: Tanımlar, Görüşler, Yaklaşımlar Okuma
3) Batı ve Doğu: Batılı aydınların Doğu Algısı Okuma
4) Doğu: Gerçek vs. Hayal Okuma
5) Edebiyat: Batı'yı ve Doğu'yu Kurgulamak Okuma
6) Politika: Batı ve Doğu Okuma
7) Kültür: Oryantalist Filmler Okuma
8) Geçmişten ve Günümüzden örneklerle Oryantalist Sanat Okuma, Araştırma
9) Medya'da Oryantalizm Okuma
10) Cinsiyet, Irk, Güç ve Oryantalizm Okuma
11) Emperyalizm, Milliyetçilik ve Oryantalizm Okuma
12) Terrör, Ayrımcılık ve Oryantalizm Okuma
13) Avrupa Birliği ve Türkiye Okuma
14) Globalleşme: Amerika ve Orta Doğu Okuma
15) Final Sınavı
16) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Orientalism by Edward Said
Diğer Kaynaklar: My own lecture notes, slides and powerpoints

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 5 % 20
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 2 28
Küçük Sınavlar 5 5 25
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 99

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 1
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 1
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 5