GEP0506 History of the Modern Middle EastBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0506 Modern Ortadoğu Tarihi Güz
Bahar
3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Lisans öğrencilerine, Ortadoğu ülkelerinin Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılışından 2000'li yıllara kadar olan tarihi hakkında genel bilgi vermek.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi alan öğrenciler Ortadoğu'nun geçirdiği dönüşüm hakkında bilgiye sahip olacaklar.

Dersin İçeriği

Bu ders, günümüz Ostadoğusundaki belli başlı konuları inceleyecektir; devlet gücü, siyasi ekonomi ve enerji politikası, ve dinin politakada rolü gibi.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) İmparatorluğun Sonu Readings on the break-up of the Otoman Empire; colonialism; independence of colonial states; centralized state systems of Iran and Turkey
2) Arap Dünyasında devletin gücü Authoritarian states; classes and other groups
3) Arap dünyasında hanedanlık yönetimleri Ürdün, Morokko ve Libya'da kraliyet ailesi yönetimi
4) Petrol gelirlerinin kullanımı ve suistimal edilmesi Gelir sahibi devlet: Suudi Arabistan ve Körfez Ülkeleri
5) Arap Milliyetçiliği Arap devletleri arası ilişkiler; Arap-Israil İlişkileri
6) Arap dünyası dışında devlet ve politika İsrail, İran, Türkiye
7) Körfez Savaşı'ndan sonra Ortadoğu'nun yeniden dizayn edilmesi Körfez Savaşı'nın bölgeye etkileri; Körfez savaşının ülkelere etkilere; 1990'lardaki gelişmeler
8) POlitik ve Ekonomik Liberalleşme Mısır, Bin Ali'nin Tunusu ve İsrail
9) Religious revivalism and religious revolution Iran Islam Cumhuriyeti; Arap devletlerinde din ve politika; İsrai'de din ve politika; Eyaletçilik ve milliyetçilik arasında Hristiyanlar
10) Devlet-dışı Katılımcılar I Kırsal politikalalar; organize olmuş emek ,politikada kadın; Filistinliler
11) Devlet-dışı Katılımcılar II Yemen, İran, Mısır, Ürdün ve Türkiye'de sivil toplum
12) Türkiye2nin Ekonomik Gelişmesi 1980 ve 1990'larda Yapısal Uyum
13) 11 Eylül 2001'in Etkisi Al-Cezaire'nin Etkisi; 11 Eylül Sonrası Amerikan Politikası
14) Tekrar
15) Final Sınavı
16) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Course Notes / Textbooks: Roger Owen (2003) State, Power and Politics in the Making of the Modern Middle East. Routledge, London and New York; M.E. Yapp (1996) The Near East Since the First World War. Longman, Pearson, Essex.; Articles to be announced.
Diğer Kaynaklar: Course Notes / Textbooks: Roger Owen (2003) State, Power and Politics in the Making of the Modern Middle East. Routledge, London and New York; M.E. Yapp (1996) The Near East Since the First World War. Longman, Pearson, Essex.; Articles to be announced.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Küçük Sınavlar 1 % 15
Sunum 1 % 10
Projeler 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 35
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 55
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 45
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 11 1 11
Sunum / Seminer 1 5 5
Proje 1 3 3
Küçük Sınavlar 3 6 18
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 99

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 1
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 1
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 5