GEP0505 History of Mediterranean WorldBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0505 Akdeniz Dünyası Tarihi Güz
Bahar
3 0 3 3
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Bu ders özellikle Yeni Çağ’daki sosyal, ekonomik, dinî, linguistik, kültürel ve edebi karşılıklı etkiler olmak üzere genel Akdeniz tarihini işlemeyi amaçlamaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu sömestr sonunda öğrenciler,
1-Genel bir Akdeniz coğrafyası mefhumuna sahip olacaklar,
2-Yeniçağ sosyal gruplarını Yakınçağ gruplarıyla kıyaslayıp karşılaştırabilecekler,
3-Bütün çepheleriyle karmaşık bir Akdeniz anlayışı geliştirmiş olacaklar: sosyal, siyasi, tarihi, ekonomik, antropolojik, vs.
4-Akdeniz’deki kavşaklara ve sosyal/tarihi sonuçlarına dair bir vizyon geliştirmiş olacaklar,
5-Bu coğrafyada savaş ve barış halini, farklı
alanlarda esas sonuçlarını yorumlamış olacaklar,
6-Devlet ve halk arasındaki çarpışmayı analiz etmiş olacaklar.

Dersin İçeriği

16. ve 17. yüzyıllarda geniş yerleşik ve “gezgin” nüfusuyla (ulaklar, ajanlar, casuslar, iki tarafa hizmet eden casuslar, üç tarafa hizmet eden casuslar, muhbirler, tüccarlar, mühtediler, çifte mühtediler, seyyahlar, kaptanlar, farklı mezheplere mensup dini figürler ve topraklarından sürgün insanlar gibi) bir buluşma noktası olan Akdeniz, edebiyat, sinema, tiyatro gibi sanat dallarında canlı bir Akdeniz profili sunan önemli eserler doğrultusunda analiz edilecektir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Genel Akdeniz coğrafyası
2) Yeniçağ’da Akdeniz’de bellibaşlı siyasi güçler
3) Akdeniz adaları ve siyasi çatışmalardaki rolleri
4) Osmanlı İmparatorluğu’nun periferisi olarak Mağrib.
5) Kuzey ve Güney’i birleştiren sosyal gruplar olarak korsanlar.
6) Hacılar ve Kutsal Topraklara giden yol.
7) Muhbirler, ajanlar ve tüccarlar
8) İspanyol Engizisyonu ve dini çatışmalar
9) Kaleler, gözetleme kuleleri ve “atalaya”lar
10) Buluşma noktası olarak Akdeniz: Kültürlerarası konular.
11) Önde gelen deniz savşaları ve modern yorumları
12) Edebi kaynaklar ve yorumları
13) Yeniçağ Akdeniz’ini yeniden inşa etmek için kaynaklar: Aviso’lar, relación de suceso’lar, dispacci, vs.
14) Yeniçağ arşivleri nasıl yorumlanmalı?
15) Final sınavı
16) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Roger Crowly, Empires of the Sea, İstanbul, 2008.
Diğer Kaynaklar: Athanasiadis-Novas,Giorgio: “Discorso Introduttivo”, Il Mediterraneo nella seconda metà del ‘500 alla luce di Lepanto, ed. Gino Benzoni, Olschki, Firenze, 1974,
Haedo, Diego de:Topografía e historia de Argel, Madrid, 1927
Ibarra, Miguel Ángel de Bunes: La imagen de los musulmanes y del norte de Africa en la España de los siglos XVI y XVII, los caracteres de una historia, Madrid, 1989
Lafaye, Jacques:La era de Carlos V, Francisco y Solimán (1500-1557), Brevarios del Fondo de cultura económica, México, 1999.
Malvezzi, Aldobrandino: L’islamismo e la cultura europea, Firenze, 1956.
Preto, Paolo: Venezia e i turchi, Firenze, 1975,
Pursuit of Power: Venetian Ambassadors’ reports on Spain, Turkey & France in the age of Philip II, 1560-1600. ed. & trans. James C. Davis, NY, Evanston, London, 1970
Sherley, Anthony : Le “Peso Político de todo el Mundo”´, ed. Xavier Flores, (D’Anthony Sherley ou un aventurier anglais de l’Espagne. Paris, Bibliothèque Générale de L’école Pratique des Hautes études, 1963.
Vacalopoulos, Apostolos E. : The Greek Nation 1453-1669. The Cultural & Economic background of Modern Greek Society. 1976,
Wheatcroft, Andrew: Infidels: A History of the conflict between Christendom and Islam.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Arazi Çalışması 1 3 3
Sınıf Dışı Ders Çalışması 4 10 40
Ara Sınavlar 1 5 5
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.