GEP0505 History of Mediterranean WorldBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0505 Akdeniz Dünyası Tarihi Güz
Bahar
3 0 3 3
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Bu ders özellikle Yeni Çağ’daki sosyal, ekonomik, dinî, linguistik, kültürel ve edebi karşılıklı etkiler olmak üzere genel Akdeniz tarihini işlemeyi amaçlamaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu sömestr sonunda öğrenciler,
1-Genel bir Akdeniz coğrafyası mefhumuna sahip olacaklar,
2-Yeniçağ sosyal gruplarını Yakınçağ gruplarıyla kıyaslayıp karşılaştırabilecekler,
3-Bütün çepheleriyle karmaşık bir Akdeniz anlayışı geliştirmiş olacaklar: sosyal, siyasi, tarihi, ekonomik, antropolojik, vs.
4-Akdeniz’deki kavşaklara ve sosyal/tarihi sonuçlarına dair bir vizyon geliştirmiş olacaklar,
5-Bu coğrafyada savaş ve barış halini, farklı
alanlarda esas sonuçlarını yorumlamış olacaklar,
6-Devlet ve halk arasındaki çarpışmayı analiz etmiş olacaklar.

Dersin İçeriği

16. ve 17. yüzyıllarda geniş yerleşik ve “gezgin” nüfusuyla (ulaklar, ajanlar, casuslar, iki tarafa hizmet eden casuslar, üç tarafa hizmet eden casuslar, muhbirler, tüccarlar, mühtediler, çifte mühtediler, seyyahlar, kaptanlar, farklı mezheplere mensup dini figürler ve topraklarından sürgün insanlar gibi) bir buluşma noktası olan Akdeniz, edebiyat, sinema, tiyatro gibi sanat dallarında canlı bir Akdeniz profili sunan önemli eserler doğrultusunda analiz edilecektir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Genel Akdeniz coğrafyası
2) Yeniçağ’da Akdeniz’de bellibaşlı siyasi güçler
3) Akdeniz adaları ve siyasi çatışmalardaki rolleri
4) Osmanlı İmparatorluğu’nun periferisi olarak Mağrib.
5) Kuzey ve Güney’i birleştiren sosyal gruplar olarak korsanlar.
6) Hacılar ve Kutsal Topraklara giden yol.
7) Muhbirler, ajanlar ve tüccarlar
8) İspanyol Engizisyonu ve dini çatışmalar
9) Kaleler, gözetleme kuleleri ve “atalaya”lar
10) Buluşma noktası olarak Akdeniz: Kültürlerarası konular.
11) Önde gelen deniz savşaları ve modern yorumları
12) Edebi kaynaklar ve yorumları
13) Yeniçağ Akdeniz’ini yeniden inşa etmek için kaynaklar: Aviso’lar, relación de suceso’lar, dispacci, vs.
14) Yeniçağ arşivleri nasıl yorumlanmalı?
15) Final sınavı
16) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Roger Crowly, Empires of the Sea, İstanbul, 2008.
Diğer Kaynaklar: Athanasiadis-Novas,Giorgio: “Discorso Introduttivo”, Il Mediterraneo nella seconda metà del ‘500 alla luce di Lepanto, ed. Gino Benzoni, Olschki, Firenze, 1974,
Haedo, Diego de:Topografía e historia de Argel, Madrid, 1927
Ibarra, Miguel Ángel de Bunes: La imagen de los musulmanes y del norte de Africa en la España de los siglos XVI y XVII, los caracteres de una historia, Madrid, 1989
Lafaye, Jacques:La era de Carlos V, Francisco y Solimán (1500-1557), Brevarios del Fondo de cultura económica, México, 1999.
Malvezzi, Aldobrandino: L’islamismo e la cultura europea, Firenze, 1956.
Preto, Paolo: Venezia e i turchi, Firenze, 1975,
Pursuit of Power: Venetian Ambassadors’ reports on Spain, Turkey & France in the age of Philip II, 1560-1600. ed. & trans. James C. Davis, NY, Evanston, London, 1970
Sherley, Anthony : Le “Peso Político de todo el Mundo”´, ed. Xavier Flores, (D’Anthony Sherley ou un aventurier anglais de l’Espagne. Paris, Bibliothèque Générale de L’école Pratique des Hautes études, 1963.
Vacalopoulos, Apostolos E. : The Greek Nation 1453-1669. The Cultural & Economic background of Modern Greek Society. 1976,
Wheatcroft, Andrew: Infidels: A History of the conflict between Christendom and Islam.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Arazi Çalışması 1 3 3
Sınıf Dışı Ders Çalışması 4 10 40
Ara Sınavlar 1 5 5
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 1
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 1
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 5