GEP0505 History of Mediterranean WorldBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0505 Akdeniz Dünyası Tarihi Bahar 3 0 3 3
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Bu ders özellikle Yeni Çağ’daki sosyal, ekonomik, dinî, linguistik, kültürel ve edebi karşılıklı etkiler olmak üzere genel Akdeniz tarihini işlemeyi amaçlamaktadır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu sömestr sonunda öğrenciler,
1-Genel bir Akdeniz coğrafyası mefhumuna sahip olacaklar,
2-Yeniçağ sosyal gruplarını Yakınçağ gruplarıyla kıyaslayıp karşılaştırabilecekler,
3-Bütün çepheleriyle karmaşık bir Akdeniz anlayışı geliştirmiş olacaklar: sosyal, siyasi, tarihi, ekonomik, antropolojik, vs.
4-Akdeniz’deki kavşaklara ve sosyal/tarihi sonuçlarına dair bir vizyon geliştirmiş olacaklar,
5-Bu coğrafyada savaş ve barış halini, farklı
alanlarda esas sonuçlarını yorumlamış olacaklar,
6-Devlet ve halk arasındaki çarpışmayı analiz etmiş olacaklar.

Dersin İçeriği

16. ve 17. yüzyıllarda geniş yerleşik ve “gezgin” nüfusuyla (ulaklar, ajanlar, casuslar, iki tarafa hizmet eden casuslar, üç tarafa hizmet eden casuslar, muhbirler, tüccarlar, mühtediler, çifte mühtediler, seyyahlar, kaptanlar, farklı mezheplere mensup dini figürler ve topraklarından sürgün insanlar gibi) bir buluşma noktası olan Akdeniz, edebiyat, sinema, tiyatro gibi sanat dallarında canlı bir Akdeniz profili sunan önemli eserler doğrultusunda analiz edilecektir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Genel Akdeniz coğrafyası
2) Yeniçağ’da Akdeniz’de bellibaşlı siyasi güçler
3) Akdeniz adaları ve siyasi çatışmalardaki rolleri
4) Osmanlı İmparatorluğu’nun periferisi olarak Mağrib.
5) Kuzey ve Güney’i birleştiren sosyal gruplar olarak korsanlar.
6) Hacılar ve Kutsal Topraklara giden yol.
7) Muhbirler, ajanlar ve tüccarlar
8) İspanyol Engizisyonu ve dini çatışmalar
9) Kaleler, gözetleme kuleleri ve “atalaya”lar
10) Buluşma noktası olarak Akdeniz: Kültürlerarası konular.
11) Önde gelen deniz savşaları ve modern yorumları
12) Edebi kaynaklar ve yorumları
13) Yeniçağ Akdeniz’ini yeniden inşa etmek için kaynaklar: Aviso’lar, relación de suceso’lar, dispacci, vs.
14) Yeniçağ arşivleri nasıl yorumlanmalı?
15) Final sınavı
16) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Roger Crowly, Empires of the Sea, İstanbul, 2008.
Diğer Kaynaklar: Athanasiadis-Novas,Giorgio: “Discorso Introduttivo”, Il Mediterraneo nella seconda metà del ‘500 alla luce di Lepanto, ed. Gino Benzoni, Olschki, Firenze, 1974,
Haedo, Diego de:Topografía e historia de Argel, Madrid, 1927
Ibarra, Miguel Ángel de Bunes: La imagen de los musulmanes y del norte de Africa en la España de los siglos XVI y XVII, los caracteres de una historia, Madrid, 1989
Lafaye, Jacques:La era de Carlos V, Francisco y Solimán (1500-1557), Brevarios del Fondo de cultura económica, México, 1999.
Malvezzi, Aldobrandino: L’islamismo e la cultura europea, Firenze, 1956.
Preto, Paolo: Venezia e i turchi, Firenze, 1975,
Pursuit of Power: Venetian Ambassadors’ reports on Spain, Turkey & France in the age of Philip II, 1560-1600. ed. & trans. James C. Davis, NY, Evanston, London, 1970
Sherley, Anthony : Le “Peso Político de todo el Mundo”´, ed. Xavier Flores, (D’Anthony Sherley ou un aventurier anglais de l’Espagne. Paris, Bibliothèque Générale de L’école Pratique des Hautes études, 1963.
Vacalopoulos, Apostolos E. : The Greek Nation 1453-1669. The Cultural & Economic background of Modern Greek Society. 1976,
Wheatcroft, Andrew: Infidels: A History of the conflict between Christendom and Islam.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 20
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Arazi Çalışması 1 3 3
Sınıf Dışı Ders Çalışması 4 10 40
Ara Sınavlar 1 5 5
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.