GEP0504 History of FoodBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
BESLENME VE DİYETETİK (İNGİLİZCE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0504 Yemek Tarihi Güz
Bahar
3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Bu ders Antik Yunan’dan günümüze yemek tarihindeki temel fazları incelemek amacıyla tasarlanmıştır. Ders Çin’den Latin Amerika’ya dek kaydadeğer genişlikte bir coğrayfa kapsar. Konularında uzman konuklar, saha gezisi ve filmlerle zenginleştirilmiştir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Sömestr sonunda öğrenci,
1-çağlar boyunca yemeğin gelişimi ve sofra adablarının değişimi hakkında genel bir fikre sahip olur,
2-Yeni ve Eski Dünya’daki gastromik değişimlerin genel yolunu izleyebilir.
3-farklı etnik grupların yemek, yeme adetleri, ritüeller, ziyafetler, kutlamalarının farklarını ve farklılıklarını keşfeder.
4-Sosyal tarihin bir parçası olarak yemeğin önemi üzerine tartışma yapmış olur,
5-Kültürlerarası gastromik meseleleri yeniden yapılandırıp biçimlendirmiş olur,
6- Mutfak sanatlarını ve yemeğin yolculuğunu etimoloji üzerinden incelemiş olur.

Dersin İçeriği

Esas incelenecek dönem Ortaçağ ve Yeniçağ, özellikle de Avrupa’nın yemek tarihinde bir dönüm noktası olan 16. yy esas inceleme dönemimiz olacak. Meyvelerin, sebzelerin ve Eski Dünya ve Yeni Dünya arasında hazırlanan yemeklerin gizemli ve harika yolculukları devrin edebiyatından örneklerle incelenecek. Yeniçağ’da yemeği yaptığı büyüleyici yolculuğun arkaplanını keşfetmekte esas rehberimiz dilbiliminin olağanüstü bir dalı olan etimoloji olacak. Nuova Cucina’nın önde gelen örneklerini analiz ederek Avrupa’nın yemek alışkanlıklarının nasıl değiştiği ve Avrupa mutfağında yeni bir profilin yaratıldığı çalışılacak. Osmanlı saray mutfağı ve diğer saray mutfakları da orijinal metinlerden araştırılacak.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Şarap: Erdem ve erdemsizlik;Roma ve Antik Yunan’da yemek Historias curiosas del mundo, Has Bağçede ayş u tarab;History of Food, Mutfak sanatı.
2) Antik zamanlarda Asya ve Mısır’da yemek History of Food, Mutfak sanatı.
3) Ortaçağ: Oruç ve şölen Alimentazione e cultura nel Medioevo, proceedings of various symposiums.
4) Akdeniz’e karşı Kuzey Avrupa: Esas değişiklikler Alimentazione e cultura nel Medioevo, La fame e l’abbondanza
5) Meyvelerin ve sebzelerin yolculuğu: Etimolojik yol. çeşitli makaleler
6) Amerika’nın keşfi ve Avrupa masalarında yeni misafiler çeşitli makeleler
7) Yeniçağ’ın ziyafet ve şölenleri Film: Vatel El Rey se divierte
9) Osmanlı’da yemek Osmanlı Saray Mutfağı, IV. Mehmet’in Edirne Şenliği
10) Majestik Osmanlı şölenlerinin bir parçası olarak yemek Türk edebiyatında manzum surnameler: Osmanlı saray düğünleri ve şenlikleri,
11) Kahve: Sosyal tarih
12) Savaş, açlık, bulaşıcı hastalıklar ve yemek Powerty in Europe
13) Fakirlerin masaları: köylüler, forsalar, korsanlar, vs. çeşitli makaleler
14) Yakınçağ’da Gastronomik değişiklikler ve sosyal sonuçları Film: tampopo
15) Final Sınavı
16) Final sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Boudan, Christian: Mutfak Savaşı, İstanbul, 2006.
Rebora, G,ovanni: Çatal Kültürü, İstanbul, 2003.
Diğer Kaynaklar: Arslan, Mehmet: Türk edebiyatında manzum surnameler: Osmanlı saray düğünleri ve şenlikleri, 1999, Ankara.
Bilgin, Arif: Osmanlı Saray Mutfağı, İstanbul, 2005.
Bober, Phyllis Pray: Antik ve Ortaçağda yemek kültürü: sanat, kültür ve yemek, 2003, İstanbul.
Dalby, Andrew: Bizansın Damak tadı, İstanbul, 2004.
Díaz, Lorenzo: La cocina del Quijote, Madrid, 2002.
Díaz, Lorenzo:La cocina del barroco, Madrid, 2003.
Hattox, Faroqui, Suraiya & Neumann, Christoph K. (eds) Soframız Nur Hanemiz Mamur, ed., 2006, İstanbul
Ralph S.: Kahve ve Kahvehaneler, İstanbul, 1985.
Iovino, Roberto & Mattionn, Ileana: Sinfonía gastronómica (Música, eros y cocina), Madrid, 2009,
Koz, M. Sabri (ed) Yemek Kitabı, I. İstanbul, 2008
Montanari, Massimo: Alimentazione e cultura nel Medioevo, 1988, Roma-Bari.
Montanari, Massimo: La fame e l’abbondanza, 1993, Roma-Bari.
Montanari, Massimo: Il formaggio con le pere, 2008, Roma-Bari.
Nola, Ruperto de: Libro de Guisados, Valencia, 1985.
Nutku, Özdemir: IV. Mehmet’in Edirne Şenliği (1675), Ankara, 1987.
Piñuela, José Deleito y: El Rey se divierte, Madrid, 1988.
Routh, Shelagh y Jonathan: Notas de Cocina de Leonardo da Vinci: la afición desconocida de un genio,1999, Madrid.
Yaşar, Ahmet: Osmanlı Kahvehaneleri, İstanbul, 2009.
Yerasimos, Stefanos: Sultan Sofraları, 15. ve 16. Yüzyılda Osmanlı Saray Mutfağı, İstanbul, 2002
Zaouali, Lilia: L’Islam a tavola: Dal Medioevo a oggi, Roma, 2004.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 3
Arazi Çalışması 1 % 3
Derse Özgü Staj 4 % 10
Ara Sınavlar 1 % 15
Final 1 % 10
Toplam % 41
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 31
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 10
Toplam % 41

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Arazi Çalışması 1 3 3
Sınıf Dışı Ders Çalışması 4 10 40
Ara Sınavlar 1 15 15
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 110

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Beslenme ve Diyetetik alanındaki teorik ve metodolojik yaklaşımları, kanıt-temelli ilkeleri ve bilimsel literatürü uygulamalarında sistematik olarak kullanmak.
2) Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için teorik ve uygulama bilgisine sahip olmak.
3) Toplumda beslenme ile ilgili problemler için daha fazla risk altında bulunan özel grupların (gebeler, emziren anneler, bebekler, adölesanlar, yaşlılar vb) beslenme durumunu değerlendirmek.
4) Beslenme ve diyetetik alandaki uygulama ve araştırmalarda bilişim ve sağlık bakım teknolojilerini kullanmak.
5) Farklı ortamlarda, danışanları ve iş arkadaşlarıyla etkili profesyonel ilişkilerin başlatılması için etkin bir şekilde iletişim kurmak.
6) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek.
7) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak.
8) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek.
9) Toplumsal sorumluluk bilinci ile interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak.
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak.
11) Diğer diyetisyenlerin yetiştirilmesi, sağlık profesyonellerinin ve bireylerin beslenme konusunda eğitilmeleri için sorumluluk almak ve tüm süreçlere aktif bir şekilde katılmak.
12) Diyetetik uygulamalarını, içinde bulunduğu toplumun kültürel farklılıklarını ve bu toplum içindeki farklı grupların farklı sağlık ihtiyaçlarını da dikkate alarak gerçekleştirmek.