GEP0504 History of FoodBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0504 Yemek Tarihi Güz
Bahar
3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Bu ders Antik Yunan’dan günümüze yemek tarihindeki temel fazları incelemek amacıyla tasarlanmıştır. Ders Çin’den Latin Amerika’ya dek kaydadeğer genişlikte bir coğrayfa kapsar. Konularında uzman konuklar, saha gezisi ve filmlerle zenginleştirilmiştir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Sömestr sonunda öğrenci,
1-çağlar boyunca yemeğin gelişimi ve sofra adablarının değişimi hakkında genel bir fikre sahip olur,
2-Yeni ve Eski Dünya’daki gastromik değişimlerin genel yolunu izleyebilir.
3-farklı etnik grupların yemek, yeme adetleri, ritüeller, ziyafetler, kutlamalarının farklarını ve farklılıklarını keşfeder.
4-Sosyal tarihin bir parçası olarak yemeğin önemi üzerine tartışma yapmış olur,
5-Kültürlerarası gastromik meseleleri yeniden yapılandırıp biçimlendirmiş olur,
6- Mutfak sanatlarını ve yemeğin yolculuğunu etimoloji üzerinden incelemiş olur.

Dersin İçeriği

Esas incelenecek dönem Ortaçağ ve Yeniçağ, özellikle de Avrupa’nın yemek tarihinde bir dönüm noktası olan 16. yy esas inceleme dönemimiz olacak. Meyvelerin, sebzelerin ve Eski Dünya ve Yeni Dünya arasında hazırlanan yemeklerin gizemli ve harika yolculukları devrin edebiyatından örneklerle incelenecek. Yeniçağ’da yemeği yaptığı büyüleyici yolculuğun arkaplanını keşfetmekte esas rehberimiz dilbiliminin olağanüstü bir dalı olan etimoloji olacak. Nuova Cucina’nın önde gelen örneklerini analiz ederek Avrupa’nın yemek alışkanlıklarının nasıl değiştiği ve Avrupa mutfağında yeni bir profilin yaratıldığı çalışılacak. Osmanlı saray mutfağı ve diğer saray mutfakları da orijinal metinlerden araştırılacak.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Şarap: Erdem ve erdemsizlik;Roma ve Antik Yunan’da yemek Historias curiosas del mundo, Has Bağçede ayş u tarab;History of Food, Mutfak sanatı.
2) Antik zamanlarda Asya ve Mısır’da yemek History of Food, Mutfak sanatı.
3) Ortaçağ: Oruç ve şölen Alimentazione e cultura nel Medioevo, proceedings of various symposiums.
4) Akdeniz’e karşı Kuzey Avrupa: Esas değişiklikler Alimentazione e cultura nel Medioevo, La fame e l’abbondanza
5) Meyvelerin ve sebzelerin yolculuğu: Etimolojik yol. çeşitli makaleler
6) Amerika’nın keşfi ve Avrupa masalarında yeni misafiler çeşitli makeleler
7) Yeniçağ’ın ziyafet ve şölenleri Film: Vatel El Rey se divierte
9) Osmanlı’da yemek Osmanlı Saray Mutfağı, IV. Mehmet’in Edirne Şenliği
10) Majestik Osmanlı şölenlerinin bir parçası olarak yemek Türk edebiyatında manzum surnameler: Osmanlı saray düğünleri ve şenlikleri,
11) Kahve: Sosyal tarih
12) Savaş, açlık, bulaşıcı hastalıklar ve yemek Powerty in Europe
13) Fakirlerin masaları: köylüler, forsalar, korsanlar, vs. çeşitli makaleler
14) Yakınçağ’da Gastronomik değişiklikler ve sosyal sonuçları Film: tampopo
15) Final Sınavı
16) Final sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Boudan, Christian: Mutfak Savaşı, İstanbul, 2006.
Rebora, G,ovanni: Çatal Kültürü, İstanbul, 2003.
Diğer Kaynaklar: Arslan, Mehmet: Türk edebiyatında manzum surnameler: Osmanlı saray düğünleri ve şenlikleri, 1999, Ankara.
Bilgin, Arif: Osmanlı Saray Mutfağı, İstanbul, 2005.
Bober, Phyllis Pray: Antik ve Ortaçağda yemek kültürü: sanat, kültür ve yemek, 2003, İstanbul.
Dalby, Andrew: Bizansın Damak tadı, İstanbul, 2004.
Díaz, Lorenzo: La cocina del Quijote, Madrid, 2002.
Díaz, Lorenzo:La cocina del barroco, Madrid, 2003.
Hattox, Faroqui, Suraiya & Neumann, Christoph K. (eds) Soframız Nur Hanemiz Mamur, ed., 2006, İstanbul
Ralph S.: Kahve ve Kahvehaneler, İstanbul, 1985.
Iovino, Roberto & Mattionn, Ileana: Sinfonía gastronómica (Música, eros y cocina), Madrid, 2009,
Koz, M. Sabri (ed) Yemek Kitabı, I. İstanbul, 2008
Montanari, Massimo: Alimentazione e cultura nel Medioevo, 1988, Roma-Bari.
Montanari, Massimo: La fame e l’abbondanza, 1993, Roma-Bari.
Montanari, Massimo: Il formaggio con le pere, 2008, Roma-Bari.
Nola, Ruperto de: Libro de Guisados, Valencia, 1985.
Nutku, Özdemir: IV. Mehmet’in Edirne Şenliği (1675), Ankara, 1987.
Piñuela, José Deleito y: El Rey se divierte, Madrid, 1988.
Routh, Shelagh y Jonathan: Notas de Cocina de Leonardo da Vinci: la afición desconocida de un genio,1999, Madrid.
Yaşar, Ahmet: Osmanlı Kahvehaneleri, İstanbul, 2009.
Yerasimos, Stefanos: Sultan Sofraları, 15. ve 16. Yüzyılda Osmanlı Saray Mutfağı, İstanbul, 2002
Zaouali, Lilia: L’Islam a tavola: Dal Medioevo a oggi, Roma, 2004.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 3
Arazi Çalışması 1 % 3
Derse Özgü Staj 4 % 10
Ara Sınavlar 1 % 15
Final 1 % 10
Toplam % 41
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 31
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 10
Toplam % 41

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Arazi Çalışması 1 3 3
Sınıf Dışı Ders Çalışması 4 10 40
Ara Sınavlar 1 15 15
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 110

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.