GEP0504 History of FoodBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0504 Yemek Tarihi Bahar 3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Bu ders Antik Yunan’dan günümüze yemek tarihindeki temel fazları incelemek amacıyla tasarlanmıştır. Ders Çin’den Latin Amerika’ya dek kaydadeğer genişlikte bir coğrayfa kapsar. Konularında uzman konuklar, saha gezisi ve filmlerle zenginleştirilmiştir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Sömestr sonunda öğrenci,
1-çağlar boyunca yemeğin gelişimi ve sofra adablarının değişimi hakkında genel bir fikre sahip olur,
2-Yeni ve Eski Dünya’daki gastromik değişimlerin genel yolunu izleyebilir.
3-farklı etnik grupların yemek, yeme adetleri, ritüeller, ziyafetler, kutlamalarının farklarını ve farklılıklarını keşfeder.
4-Sosyal tarihin bir parçası olarak yemeğin önemi üzerine tartışma yapmış olur,
5-Kültürlerarası gastromik meseleleri yeniden yapılandırıp biçimlendirmiş olur,
6- Mutfak sanatlarını ve yemeğin yolculuğunu etimoloji üzerinden incelemiş olur.

Dersin İçeriği

Esas incelenecek dönem Ortaçağ ve Yeniçağ, özellikle de Avrupa’nın yemek tarihinde bir dönüm noktası olan 16. yy esas inceleme dönemimiz olacak. Meyvelerin, sebzelerin ve Eski Dünya ve Yeni Dünya arasında hazırlanan yemeklerin gizemli ve harika yolculukları devrin edebiyatından örneklerle incelenecek. Yeniçağ’da yemeği yaptığı büyüleyici yolculuğun arkaplanını keşfetmekte esas rehberimiz dilbiliminin olağanüstü bir dalı olan etimoloji olacak. Nuova Cucina’nın önde gelen örneklerini analiz ederek Avrupa’nın yemek alışkanlıklarının nasıl değiştiği ve Avrupa mutfağında yeni bir profilin yaratıldığı çalışılacak. Osmanlı saray mutfağı ve diğer saray mutfakları da orijinal metinlerden araştırılacak.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Şarap: Erdem ve erdemsizlik;Roma ve Antik Yunan’da yemek Historias curiosas del mundo, Has Bağçede ayş u tarab;History of Food, Mutfak sanatı.
2) Antik zamanlarda Asya ve Mısır’da yemek History of Food, Mutfak sanatı.
3) Ortaçağ: Oruç ve şölen Alimentazione e cultura nel Medioevo, proceedings of various symposiums.
4) Akdeniz’e karşı Kuzey Avrupa: Esas değişiklikler Alimentazione e cultura nel Medioevo, La fame e l’abbondanza
5) Meyvelerin ve sebzelerin yolculuğu: Etimolojik yol. çeşitli makaleler
6) Amerika’nın keşfi ve Avrupa masalarında yeni misafiler çeşitli makeleler
7) Yeniçağ’ın ziyafet ve şölenleri Film: Vatel El Rey se divierte
9) Osmanlı’da yemek Osmanlı Saray Mutfağı, IV. Mehmet’in Edirne Şenliği
10) Majestik Osmanlı şölenlerinin bir parçası olarak yemek Türk edebiyatında manzum surnameler: Osmanlı saray düğünleri ve şenlikleri,
11) Kahve: Sosyal tarih
12) Savaş, açlık, bulaşıcı hastalıklar ve yemek Powerty in Europe
13) Fakirlerin masaları: köylüler, forsalar, korsanlar, vs. çeşitli makaleler
14) Yakınçağ’da Gastronomik değişiklikler ve sosyal sonuçları Film: tampopo
15) Final Sınavı
16) Final sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Boudan, Christian: Mutfak Savaşı, İstanbul, 2006.
Rebora, G,ovanni: Çatal Kültürü, İstanbul, 2003.
Diğer Kaynaklar: Arslan, Mehmet: Türk edebiyatında manzum surnameler: Osmanlı saray düğünleri ve şenlikleri, 1999, Ankara.
Bilgin, Arif: Osmanlı Saray Mutfağı, İstanbul, 2005.
Bober, Phyllis Pray: Antik ve Ortaçağda yemek kültürü: sanat, kültür ve yemek, 2003, İstanbul.
Dalby, Andrew: Bizansın Damak tadı, İstanbul, 2004.
Díaz, Lorenzo: La cocina del Quijote, Madrid, 2002.
Díaz, Lorenzo:La cocina del barroco, Madrid, 2003.
Hattox, Faroqui, Suraiya & Neumann, Christoph K. (eds) Soframız Nur Hanemiz Mamur, ed., 2006, İstanbul
Ralph S.: Kahve ve Kahvehaneler, İstanbul, 1985.
Iovino, Roberto & Mattionn, Ileana: Sinfonía gastronómica (Música, eros y cocina), Madrid, 2009,
Koz, M. Sabri (ed) Yemek Kitabı, I. İstanbul, 2008
Montanari, Massimo: Alimentazione e cultura nel Medioevo, 1988, Roma-Bari.
Montanari, Massimo: La fame e l’abbondanza, 1993, Roma-Bari.
Montanari, Massimo: Il formaggio con le pere, 2008, Roma-Bari.
Nola, Ruperto de: Libro de Guisados, Valencia, 1985.
Nutku, Özdemir: IV. Mehmet’in Edirne Şenliği (1675), Ankara, 1987.
Piñuela, José Deleito y: El Rey se divierte, Madrid, 1988.
Routh, Shelagh y Jonathan: Notas de Cocina de Leonardo da Vinci: la afición desconocida de un genio,1999, Madrid.
Yaşar, Ahmet: Osmanlı Kahvehaneleri, İstanbul, 2009.
Yerasimos, Stefanos: Sultan Sofraları, 15. ve 16. Yüzyılda Osmanlı Saray Mutfağı, İstanbul, 2002
Zaouali, Lilia: L’Islam a tavola: Dal Medioevo a oggi, Roma, 2004.

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 3
Arazi Çalışması 1 % 3
Derse Özgü Staj 4 % 10
Ara Sınavlar 1 % 15
Final 1 % 10
Toplam % 41
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 31
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 10
Toplam % 41

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Arazi Çalışması 1 3 3
Sınıf Dışı Ders Çalışması 4 10 40
Ara Sınavlar 1 15 15
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 110

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.