GEP0502 Great Discoveries and Inventions in the History of ScienceBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0502 Bilim Tarihinde Büyük Buluşlar ve Keşifler Güz
Bahar
3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Dr. Öğr. Üyesi DERYA TARBUCK
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı tarihsel bağlam çerçvesinde bilimin ve teknolojinin gelişimini tartışmaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenci bu derste:
1. Bilim tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili yöntemleri açıklar.
2. Tarih boyunca yapılan önemli bilimsel buluşlardan örnekler verir.
3. Uygarlıkların bilime katkılarını belirlemede tarihsel yöntem uygular.
4. Tarihçilerin bilimsel devrime ilişkin düşüncelerini belirler.
5. Tarihsel verilere göre bilimsel buluşların teknolojiye uygulanabilirliklerine karar verir.
6. Endüstri devriminin ortaya çıkış nedenlerini açıklar.

Dersin İçeriği

Ders en erken bilimsel fikirlerin çıkışından Ortaçağ, Yeniçağ ve Modern Dönemi kapsamaktadır.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş: Rehber Temalar Dersin kitabi
2) Aletler ve Alet Yapıcılar, Çiftçinin Hanedanlığı dersin kitabi
3) Firavunlar ve Mühendisler dersin kitabi
4) Yunan Bilimi dersin kitabi
5) İskenderiye ve Doğu Bilimi dersin kitabi
6) Çin'de ve Hindistan’da Bilim dersin kitabi
7) Yeni Dünya’da Bilim dersin kitabi
8) Yeni Dünyada Bilim II dersin kitabi
9) Kopernik ve Galileo dersin kitabi
10) Isaac Newton dersin kitabi
11) Endüstri Devrimi dersin kitabi
12) Devrimin Mirasi dersin kitabi
13) Yeni Aristocular dersin kitabi
14) Atom Bombası ve Genom dersin kitabi

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: James E. McLellan ve Harold Dorn, Science and technology in world history: an introduction (The Johns Hopkins University Press, 2006)
Diğer Kaynaklar: Seçme Okuma Parçaları

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 20
Ara Sınavlar 2 % 40
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Ara Sınavlar 2 15 30
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 92

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 1
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 1
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 5