GEP0501 Anatolian CivilizationsBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0501 Anadolu Uygarlıkları Güz
Bahar
3 0 3 4
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli:
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. FATMA SELVA SUMAN
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu ders Anadolu Uygarlık'larına arkeoloji, sanat ve mimarlık tarihi çalışmalarını kullanarak temel giriş ve bilgi edindirme amacı taşır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Anatolia (Turkey) has acted as the bridge linking Asia and Europe. The goal of this course is to highlight Anatolia’s unique geographical positioning and to demonstrate how it has been home to countless civilizations, witnessing the mass migration of diverse peoples shaping the course of history. Studying the material, we will see how Anatolia has developed a unique blend of cultures - each with its own distinct identity, each linked to its predecessors through history. To ease the process of learning in class, each week, we will focus on one historical figure and two sites or artifacts. Special emphasis will be placed on monumental artwork and artifacts of the Ancient Anatolia as the product of cultural and historical factors. We will examine how and why the sites and monuments in Anatolia decisively shaped Western European, Greek Orthodox, and Islamic civilizations

Dersin İçeriği

Ekrem Akurgal, Ancient Civilizations and Ruins of Turkey. (Istanbul, 1985).

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) 1.Week: Introduction: Anatolia, Land and Peoples The Historical Geography of Anatolia and First Civilizations in Anatolia
2) Hittite Imperial Civilization
3) The Legend of Troy: Achaeans and Hittites on the Anatolian Shores
4) Croesus of Lydia and Midas of Phrygia: Anatolian Kingdoms of the Iron Age (1000-550 B.C.)
5) From Cyrus to Alexander: Achaemenid and Hellenistic Legacy in Anatolia
6) Rome in Anatolia: the Transformation of an Empire
7) God(s) and Sanctuaries in Anatolia: Judaism and Christianity from Saint Paul to Constantine
8) East meets West in Anatolia: Cultural Encounters
9) Byzantines, Crusaders and Seljuk Turks and the Other Tuırks
10) Islamic Dynasties in Anatolia I, 1100-1450
11) Islamization of Anatolia II, 1100-1450
12) Early Ottomans
13) Ottoman Imperial Civilization
14) Ottoman Imperial Civilization II
15) Final Sınavı
16) Final sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar:
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Arazi Çalışması 2 % 10
Ödev 1 % 10
Sunum 1 % 10
Projeler 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 25
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 65
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 35
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 5 3 15
Proje 1 3 3
Ödevler 1 3 3
Küçük Sınavlar 5 1 5
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 15 15
Toplam İş Yükü 93

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 1
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 1
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 5