GEP0418 Spanish IIBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0418 İspanyolca II Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İspanyolca
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Öğrenci kendini farklı zamanlar, deyimler ve tabirler kullanarak ifade edebilir, daha karmaşık diyaloglara girebilir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu derse katılan öğrenciler,
o Kendilerini farklı zamanlarda ifade edebilir,
o Problemleri, tercihleri, günlük hayatları, vs hakkında konuşabilir,
o Doktorda sağlık problemlerinden bahsetmek gibi bazı belli durumlarda kendini anlatabilir,
o Ülkeleri, şehirleri, özel hayatları, tercihleri hakkınca bilgi verebilir,
o Geçmiş olaylar ve gelecek planalrından bahsedebilirler. .

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı öğrencilere bu dilde konuşmayı sağlayacak; basit metinleri ve basit duysal malzemeyi anlayacak derecede dilbilgisi vermek

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) “Gustar” (tekrar), hava durumu. Español sin fronteras, konu 8 Pasaporte, konu 8
2) Renkler, sıfat formlarına devam. Español sin fronteras, konu 8 Pasaporte, konu 8
3) “Estar+gerundio”, (şimdiki zaman yapısı), doktor diyalogları. Español sin fronteras, konu 9 Pasaporte, konu 9
4) “Estar+gerundio”, (şimdiki zaman yapısı), doktor diyalogları. Español sin fronteras, konu 9 Pasaporte, konu 9
5) Basit gelecek, devam. Español sin fronteras, konu 10 Pasaporte, konu 10
6) Gelecek yapılarına devam. Español sin fronteras, konu 10 Pasaporte, konu 10
7) Karışık zamanlar Español sin fronteras, konu 11 Pasaporte, konu 11
8) Karışık zamanlara devam. Español sin fronteras, konu 11 Pasaporte, konu 101
9) “Pretérito perfecto” Español sin fronteras, konu 12 Pasaporte, konu 12
10) perfect tense Español sin fronteras, konu 12 Pasaporte, konu 12
11) “Pretérito”. Español sin fronteras, konu 13 Pasaporte, konu 13
12) “Pretérito”. Español sin fronteras, konu 13 Pasaporte, konu 13
13) “Pretérito Imperfecto”. Español sin fronteras, konu 14 Pasaporte, konu 14
14) tekrar Español sin fronteras, konu 14 Pasaporte, konu 14
15) Final Sınavı
16) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Español sin fronteras/ Pasaporte
Diğer Kaynaklar: Español sin fronteras/ Pasaporte

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 15
Uygulama 1 % 20
Küçük Sınavlar 3 % 15
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 30
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 70
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 30
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Ödevler 4 10 40
Ara Sınavlar 1 8 8
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.