GEP0418 Spanish IIBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0418 İspanyolca II Güz 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İspanyolca
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: Öğrenci kendini farklı zamanlar, deyimler ve tabirler kullanarak ifade edebilir, daha karmaşık diyaloglara girebilir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu derse katılan öğrenciler,
o Kendilerini farklı zamanlarda ifade edebilir,
o Problemleri, tercihleri, günlük hayatları, vs hakkında konuşabilir,
o Doktorda sağlık problemlerinden bahsetmek gibi bazı belli durumlarda kendini anlatabilir,
o Ülkeleri, şehirleri, özel hayatları, tercihleri hakkınca bilgi verebilir,
o Geçmiş olaylar ve gelecek planalrından bahsedebilirler. .

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı öğrencilere bu dilde konuşmayı sağlayacak; basit metinleri ve basit duysal malzemeyi anlayacak derecede dilbilgisi vermek

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) “Gustar” (tekrar), hava durumu. Español sin fronteras, konu 8 Pasaporte, konu 8
2) Renkler, sıfat formlarına devam. Español sin fronteras, konu 8 Pasaporte, konu 8
3) “Estar+gerundio”, (şimdiki zaman yapısı), doktor diyalogları. Español sin fronteras, konu 9 Pasaporte, konu 9
4) “Estar+gerundio”, (şimdiki zaman yapısı), doktor diyalogları. Español sin fronteras, konu 9 Pasaporte, konu 9
5) Basit gelecek, devam. Español sin fronteras, konu 10 Pasaporte, konu 10
6) Gelecek yapılarına devam. Español sin fronteras, konu 10 Pasaporte, konu 10
7) Karışık zamanlar Español sin fronteras, konu 11 Pasaporte, konu 11
8) Karışık zamanlara devam. Español sin fronteras, konu 11 Pasaporte, konu 101
9) “Pretérito perfecto” Español sin fronteras, konu 12 Pasaporte, konu 12
10) perfect tense Español sin fronteras, konu 12 Pasaporte, konu 12
11) “Pretérito”. Español sin fronteras, konu 13 Pasaporte, konu 13
12) “Pretérito”. Español sin fronteras, konu 13 Pasaporte, konu 13
13) “Pretérito Imperfecto”. Español sin fronteras, konu 14 Pasaporte, konu 14
14) tekrar Español sin fronteras, konu 14 Pasaporte, konu 14
15) Final Sınavı
16) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Español sin fronteras/ Pasaporte
Diğer Kaynaklar: Español sin fronteras/ Pasaporte

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 15
Uygulama 1 % 20
Küçük Sınavlar 3 % 15
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 30
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 70
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 30
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Ödevler 4 10 40
Ara Sınavlar 1 8 8
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.