GEP0416 Russian IIBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar YAZILIM MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0416 Rusça II Bahar 3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. CANAN GUTUL
Öğ.Gör. TUĞBA AKSU
Opsiyonel Program Bileşenleri: yok
Dersin Amacı: • Öğrencilere sözel ve yazınsal anlamda Rusça başlangıç seviyesinde iletişim kurmaları için gerekli olan dil araçlarını sağlamak
• Öğrencilerin güvenini ve yeni bir dilde iletişim kurabilmelerini, çeşitli, bağlayıcı ve interaktif aktiviteler ile güçlendirmek
• Öğrencilerin Rus kültürünü, şarkılar, filmlerden ve çizgi filmlerden seçilmiş bölümler ile tanımalarını sağlamak
• Yeni bir kültürün içine girerek öğrencilerin küresel çalışma alanındaki farkındalıklarını arttırmak

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrencilerin farklı kısa ve basit metinleri okumaları mümkün olacak
kaynaklar: uyarlanmış temel ve ek bilgileri anlamak
çapraz-kültürel, gazetecilik ve sosyal metinler;
• öğrencilerin kısa bir mektup, bir not, bir tebrik kartı yazmaları mümkün olacak
kaynak metnine ana içerik sunmak için
sorular;
• öğrenciler ana temayı anlyabilecek (tema,
yer, zaman, neden, vb.) tek diyaloglar sunulan ve
gündelik üzerinde monologlar;
•öğrenciler basit standart bir diyalog başlatabileceği
durumlarda; kendiniz hakkında diyalog, arkadaşlarınızı, ailenizi korumak,
çalışma, iş, yabancı dil öğrenme, iş günü serbest zaman,
memleketi, hava durumu ve metini kendi ifadenize göre uyarlayınız

Dersin İçeriği

Rusça başlangıç seviyesi için konular ‘’Test of Russian As a Foreign Language (TORFL Elementary level)’’ gerekliliklerini ve Common European Framework of Reference for languages yönergelerini dikkate alacaktır. Tüm bunlar Road to Russia 1 ders kitabında bulunmaktadır. Ayrıca dersin amaçlarına ulaşmak için temel kitabın yanı sıra farklı ders materyalleri de kullanılacaktır.
Rus yaşam şekillerinin farklı açıları öğrencilere hem motive etmek için hem de dil öğrenmelerine yardımcı olmak için kültürel materyaller ve aktiviteler ile verilecektir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Derse Giriş. 2.Birinci dönem gözden geçirilmesi. . Дорога в Россию 1, В.Е.Антонова, М.М.Нахабина, М.В.Сафронова, А.А.Толстых
2) Urok 8: 1. Dilbilgisi: • Konuşma ve parçaları; Rakamlar (100-1000); • ikinci birleşme şimdiki zamanda fiiller. 2. Okuma. "MoskovaRusya'nın başkenti "dir. Дорога в Россию 1, В.Е.Антонова, М.М.Нахабина, М.В.Сафронова, А.А.Толстых
3) Urok 8: 1.Dilbilgisi : • Kompleks yapılı cümle. 2.Konuşma «Benim şehirim». Дорога в Россию 1, В.Е.Антонова, М.М.Нахабина, М.В.Сафронова, А.А.Толстых
4) Urok 8: 1.Dilbilgisi. • Emir cümleleri; • yer anlamında edat durumda; •edatların değeri В НА. 2.Okuma «Gezi Kremlin». Дорога в Россию 1, В.Е.Антонова, М.М.Нахабина, М.В.Сафронова, А.А.Толстых
5) İl k quiz öncesi genel tekrar. Quiz 1. Дорога в Россию 1, В.Е.Антонова, М.М.Нахабина, М.В.Сафронова, А.А.Толстых
6) Urok 9. 1.Dilbilgisi : • Özellikler fiil;• parçacık СЯ konjugasyon; • durumların karşılaştırılması fiilleri kullanmakучить ve учиться; • hâli isimler doğrudan nesne anlamında. 2.Konuşma «Yabancı Diller». Дорога в Россию 1, В.Е.Антонова, М.М.Нахабина, М.В.Сафронова, А.А.Толстых
7) Urok 9: 1. Dilbilgisi: • Hâli kişiselanlamda doğrudan nesne zamirler;•. negatif zamirler НИКОГО, НИЧЕГО;• fiilden sonra mastar ЛЮБИТЬ 2. Söyleşi: «Boş ne yapmalıyımzaman? » Дорога в Россию I В.Е.Антонова, М.М.Нахабина, М.В.Сафронова, А.А.Толстых
8) Urok 9 1. Dilbilgisi: • МОЖНО Zamirler; • karmaşık cümlebirlikte ПОЭТОМУ. 2.Konuşma: «Nereden hediyelik eşya satın alabilirim». Дорога в Россию 1, В.Е.Антонова, М.М.Нахабина, М.В.Сафронова, А.А.Толстых
9) 10: 1.Dilbilgisi : • Geçmişte gergin fiil, fiil БЫТЬ; • özellikle kullanımı geçmişte zaman zaman; • zarflar kullanım özellikleri fiillerin СМОТРЕТЬ ve ВИДЕТЬ. 2. Okuma: «Müze Ziyareti Puşkin». Urok 10: 1. Dilbilgisi: • Hareket fiilleri (şimdiki zamanda); tespit etmek • edat ulaşım modları. 2. Konuşma: «Ulaşım». Дорога в Россию 1, В.Е.Антонова, М.М.Нахабина, М.В.Сафронова, А.А.Толстых
10) Urok 10: 1. Dilbilgisi: • Hareket fiilleri (şimdiki zamanda); tespit etmek • edat ulaşım modları. 2. Konuşma: «Ulaşım». Дорога в Россию 1, В.Е.Антонова, М.М.Нахабина, М.В.Сафронова, А.А.Толстых
11) Urok 10: 1 Dilbilgisi: • hareket fiilleri (geçmiş zaman). 2.: Okuma «Mevsimler» Дорога в Россию 1, В.Е.Антонова, М.М.Нахабина, М.В.Сафронова, А.А.Толстых
12) Urok 11: 1. Dilbilgisi: • yön fiilleri (bitmişlik ve bitmemişlik), • yönlerin kullanımı (geçmiş zaman). 2. Konuşma örnekleri: Что ты читал вчера? Ты прочитал всю книгу? Как долго ты читал? Quiz 2. В.Е.Антонова, М.М.Нахабина, М.В.Сафронова, А.А.Толстых
13) Genel tekrar Дорога в Россию I В.Е.Антонова, М.М.Нахабина, М.В.Сафронова, А.А.Толстых
14) Urok 11: 1. Dilbilgisi: • yön fiilleri (bitmişlik ve bitmemişlik), • yönlerin kullanımı (geçmiş zaman). 2. Konuşma örnekleri: Что ты читал вчера? Ты прочитал всю книгу? Как долго ты читал? Дорога в Россию 1, В.Е.Антонова, М.М.Нахабина, М.В.Сафронова, А.А.Толстых
15) Final Sınavı
16) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Дорога в Россию 1, В.Е.Антонова, М.М.Нахабина, М.В.Сафронова, А.А.Толстых
Diğer Kaynaklar: Дорога в Россию 1, В.Е.Антонова, М.М.Нахабина, М.В.Сафронова, А.А.Толстых

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 10
Uygulama 1 % 15
Küçük Sınavlar 1 % 15
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Uygulama 1 3 3
Sınıf Dışı Ders Çalışması 7 1 7
Küçük Sınavlar 3 6 18
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 20 20
Toplam İş Yükü 100

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Karmaşık mühendislik problemlerine yönelik yazılım proje, süreç ve ürünlerine ait fonksiyonel ve fonksiyonel olmayan özellikleri tanımlayabilmek.
2) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılım mimarisi, bileşenleri, ara yüzleri ve sisteme ait diğer alt bileşenleri tasarlayabilmek.
3) Kodlama, doğrulama, sınama ve hata ayıklama konularını da içerecek şekilde karmaşık yazılım sistemleri geliştirebilmek.
4) Karmaşık mühendislik problemlerinde yazılımı, programın davranışlarını beklenen sonuçlara göre sınayarak doğrulayabilmek.
5) Karmaşık yazılım sistemlerinin çalışması sırasında, çalışma ortamının değişmesi, yeni kullanıcı istekleri ve yazılım hatalarının ortaya çıkması ile meydana gelen bakım faaliyetlerine yönelik işlemleri yapabilmek.
6) Karmaşık yazılım sistemlerinde yapılan değişiklikleri izleyebilmek ve kontrol edebilmek, entegrasyonunu sağlayabilmek, yeni sürümlerini sistematik olarak planlayabilmek ve riskleri yönetebilmek.
7) Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda görev alarak karmaşık yazılım sistemleri yaşam süreçlerini tanımlayabilmek, değerlendirebilmek, ölçebilmek, yönetebilmek ve uygulayabilmek.
8) Karmaşık mühendislik problemlerinde gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında yazılım gereksinimlerini toplama, yazılımı tasarlama, geliştirme, sınama, bakımını yapma konularındaki çeşitli araçları ve yöntemleri kullanabilmek.
9) Temel kalite metrikler tanımlayabilmek, yazılım yaşam döngüsü süreçlerini uygulayabilmek, yazılım kalitesini ölçebilmek, kalite model karakteristiklerini tanımlayabilmek, standartları uygulayabilmek ve bunları karmaşık yazılım sistemlerini analiz etmekte, tasarlamakta, geliştirmekte, doğrulamakta ve sınamakta kullanabilmek.
10) Yazılım mühendisliği ile ortak sınırlara sahip olan matematik, fen bilimleri, bilgisayar mühendisliği, endüstri mühendisliği, sistem mühendisliği, ekonomi, yönetim ve sürdürülebilir kalkınma gibi diğer disiplinler hakkında teknik bilgi kazanabilmek ve bunlar aracılığıyla yenilikçi fikirleri karmaşık mühendislik problemlerinde ve girişimcilik faaliyetlerinde kullanabilmek.
11) Yazılım mühendisliği kültürü ve etik anlayışını kavrayabilmek ve bunları yazılım mühendisliğinde uygulayabilecek temel bilgilere sahip olmak, meslek hayatı boyunca gerekli teknik becerileri öğrenip başarıyla uygulayabilmek.
12) Yabancı dil ve Türkçe kullanarak etkin rapor yazabilmek ve yazılı raporları anlayabilmek, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilmek, etkin sunum yapabilmek, açık ve anlaşılır talimat verebilmek ve alabilmek.
13) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları ile mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları hakkında bilgi sahibi olmak.