GEP0414 Ottoman Turkish IIBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0414 Osmanlı Türkçesi II Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: Turkish
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli:
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Prof. Dr. NEJDET ÖZTÜRK
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: “Osmanlı Türkçesi II” dersinde, aşağıda gösterilen “okuma parçaları” yanında “gramer” ile ilgili gerekli bilgiler verileceği gibi, en zengin kullanımına Osmanlı döneminde ulaşan “nesih”, “divanî”, “talik”, “rik‘a” gibi yazı türleri ve bunlarla ilgili “belge tanıtımı” yapılır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Matbu ve yazma Osmanlı tarih metinlerini tanır,
Tarih metinlerindeki Arapça ve Farsça unsurları öğrenir,
Osmanlı Türkçesinde kullanılan yazı çeşitleri ile tanışır,
Osmanlı tarihini kütüphane ve arşiv kaynaklarından yararlanmak için Osmanlı Türkçesi’nin önemini kavrar.

Dersin İçeriği

Arapça-Farsça unsurlar; fail-mefuller, masdarlar ve çeşitleri, kelime başına ve sonuna gelen ekler ve edatlar, sayılar, sözlük çalışmaları, matbu metin okumaları ve çeviri

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) “Barbaros Hayreddin Paşa” (Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet) (Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet)
2) “Barbaros Hayreddin Paşa” (Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet)
3) “Barbaros Hayreddin Paşa” (Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet)
4) “Ulemâya Dâir” * İsm-i fâ‘il, İsm-i mef‘ûl (Koçi Bey Risâlesi’nden)
5) “16. Yüzyılın Siyaset Bilimcisi Lütfi Paşa’nın Devlet Adamlarına Tavsiyeleri” * Aksâm-ı seb‘a. (Lütfi Paşa, Âsafnâme)
6) “16. Yüzyılın Siyaset Bilimcisi Lütfi Paşa’nın Devlet Adamlarına Tavsiyeleri”– *Aksâm-ı seb‘a. (Lütfi Paşa, Âsafnâme)
7) “İstanbul’da Çarşı ve Pazarların Düzeni Hakkında” *Sıfat-ı müşebbehe, İsm-i tafdîl, Arapça ve Farsça edatlar. (Anonim, Kitâb-ı Mesâlih)
8) “Evliyâ Çelebi’ye Göre Amasya”- *Arapça ay ve gün adları, Sayılar
9) “Pîrî Reis’e Göre Bozcaada” (Pîrî Reis, Kitâb-ı Bahriye)
10) “Yazı ve Belge Çeşitlerine Dair Örnek Metinler I”; El yazması eser tanıtımı. *Arapça ve Farsça tamlamalar - Ebced hesabı, Mekân ve zaman isimleri vb.
11) “Yazı ve Belge Çeşitlerine Dair Örnek Metinler I”; El yazması eser tanıtımı. *Arapça ve Farsça tamlamalar - Ebced hesabı, Mekân ve zaman isimleri vb.
12) “Yazı ve Belge Çeşitlerine Dair Örnek Metinler I”; El yazması eser tanıtımı. *Arapça ve Farsça tamlamalar - Ebced hesabı, Mekân ve zaman isimleri vb.
13) Oruç Bey yazmalarına göre Ankara Savaşı (1402).
14) Âşık Paşazade, Neşrî,

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Okutulacak metinlerin kaynakları ayraç içerisinde gösterilmiştir.
Diğer Kaynaklar:

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 7
Ödev 8 % 8
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 45
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 55
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 45
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Uygulama 1 5 5
Ödevler 8 3 24
Küçük Sınavlar 3 2 6
Ara Sınavlar 1 10 10
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 97

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 1
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 1
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 5