GEP0412 Modern Chinese IIBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0412 Çince II Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. MÜGE GÜNEŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Bu dersin amacı; öğrencilerin öğrendikleri heceleri ve kelimeleri doğru tonlarla telaffuz ederek tekrar etmek, bu seviyede okuma, konuşma, dinleme ve yazma(Hanzı) becerilerini arttırarak en az 100 karakteri tanımalarını sağlamaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
oGünlük hayattaki bazı basit söz kalıplarını kullanabilecekler.
o1’den 100’e kadar sayabilecek, miktar bildirirken Çince ölçü birim kelimelerini ayrıştırarak söyleyebilecekler.
oDuygularını, kendilerini ifade edip karşılıklı sohbet edebilecekler.
o100’den fazla Çince karakteri tanıyıp yazabilecekler.

Dersin İçeriği

Çin dilinin genel özelliklerini hatırlamak, kelime hazinesini geliştirmek, kendini daha iyi ifade edebilmek, okuma ve yazma becerilerine ağırlık vermektir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Çince I’in genel tekrarı, Çince’deki 4 ses tonunun tekrar gözden geçirilmesi, Çince’deki ilk ve son harflerin (sesli – sessiz) birleşimleri, çeşitli etkinlikler Çalışma kağıtları
2) “Bir şeye sahip olmak” fiili, “Kaç tane?” soru kelimesi, Çince’de yer alan ölçü birim kelimelerinden “zhang” Çalışma kağıtları Dersin kitabı
3) “Ne?” soru kelimesi - Bu / Şu ne(nedir?), okul malzemeleri(bir tane Cd, iki tane kitap……………) Çalışma kağıtları Dersin kitabı,CD
4) “Kimin?” soru kelimesi – (Şu kitap kimin(dir)?) / Bu kitap benim. “İyelik ekleri” – (benim,senin,onun,bizim,sizin,onların), 1-100 arası sayılar Dersin kitabı,CD Çalışma kağıtları
5) Tekrar ve Küçük sınav 1 Dersin kitabı
6) “Nerede?” soru kelimesi – (Onlar nerede?) - Onlar sınıfta. “Doğum günün kutlu olsun!....” kalıbı Dersin kitabı,CD Çalışma kağıtları
7) Birinin halini ve duygularını ifade etmek – (Bugün çok mutluyum.), “………………….. ile ……………..” kalıbı Dersin kitabı,CD Çalışma kağıtları
8) Birinin yaş bilgisini ve başka şeyleri sormak – (Kaç yaşındasın?) Fiil + bu (不) + Fiil kalıbı - (Fiil cümleleri) Dersin kitabı,CD Çalışma kağıtları
9) Tekrar ve Küçük sınav 2 Dersin kitabı
10) Birini tanıtmak, Nereden geldiği hakkında bilgi vermek –(Çin’den geliyorum.) Dersin kitabı, Çalışma kağıtları
11) Ülke isimleri, dinleme, okuma ve yazma uygulamaları Dersin kitabı,CD Çalışma kağıtları
12) Sözlü sınav, dinleme, okuma ve yazma uygulamalarına devam Dersin kitabı
13) “Hoş geldin(iz)!” kalıbı – (Evime hoş geldiniz!) Dersin kitabı, Çalışma kağıtları
14) Tekrar gözden geçirme ve küçük sınav 3 Dersin kitabı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Learn Chinese With Me – Öğrenci Kitabı 1 ve CD 1 / Learn Chinese With Me – Student’s Book 1 and CD 2
Diğer Kaynaklar: Chinese Characters For Beginners ve CD, Gramer ve Yazı için çalışma kağıtları / Chinese Characters For Beginners and CD, Grammar and Writing Handouts

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 10
Uygulama 1 % 15
Küçük Sınavlar 3 % 15
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Ödevler 14 2 28
Küçük Sınavlar 3 2 6
Ara Sınavlar 1 6 6
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 92

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi.
2) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) İnşaat mühendisliğinde karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4) İnşaat mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık inşaat mühendisliği problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) İnşaat mühendisliği disiplininde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) İnşaat mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın inşaat mühendisliği alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; inşaat mühendisliği çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.