GEP0411 Modern Chinese IBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0411 Çince I Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: İngilizce
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. MÜGE GÜNEŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: None
Dersin Amacı: Bu dersin amacı; öğrencilerin Hanyü Pinyin’i ve tonları doğru bir şekilde telaffuz etmelerine yardım etmek, Çince’nin başlangıç düzeyi olan konuşma ve dinleme becerilerini başarmayı ve temel Çince yazı karakter köklerini ve 50 karakteri tanımalarını sağlamaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
o Çince’yi telaffuz etmek amacıyla Hanyü Pinyin kullanabilecekler.
o Kendileri ve aileleri hakkındaki cümleleri anlayabilecekler.
o Acil ihtiyaç halinde kendilerini ifade edebilecekler.
o 50’den fazla Çince karakteri tanıyıp yazabilecekler.

Dersin İçeriği

Hanyu Pinyin’e giriş, tonlar arasındaki farklar, selamlaşma ve günlük konuşmalar için Geniş zamanın kullanılması.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dersin sunumu, Çin dili ve kültürü hakkında bilgi, Çince fonetik kuralları Çalışma kağıtları
2) Pinyin alfabesine giriş, Çince’deki 4 ton ve çeşitleri, Çince’deki ilk ve son harflerin (sesli – sessiz) birleşimleri, telaffuz alıştırmaları Çalışma kağıtlari
3) Pinyin alfabesine giriş, heceleme kuralları, ton işaretleri, Çince Fonetik Alfabe şarkısı Çalışma kağıtları, CD
4) Çince karakterlerdeki basit çizgiler – çizgi yazımı, bazı basit Çince karakterleri öğrenme, bazı geleneksel karakterlere giriş Çalışma kağıtları
5) Tekrar ve Küçük sınav 1 Dersin kitabı,
6) Selamlaşma – Vedalaşma ifadeleri (Ni hao! / Zaijian!) , kişisel zamirler, günlük ifadeler Dersin kitabı,CD Çalışma kağıtları
7) Sınıf içinde kullanılan Çince ifadeler , birbirini tanımak Dersin kitabı, Çalışma kağıtları
8) “Olmak” fiili - diğerlerini tanıştırma, minnettarlığı ifade etmek Dersin kitabı, Çalışma kağıtları
9) Tekrar ve Küçük sınav 2 Dersin kitabı
10) Basit, “Evet-Hayır” lı sorular (…………… ma?) Dersin kitabı,CD Çalışma kağıtları
11) İsmin genitif (iyelik) hali - (…… -in kalemi…….) , dinleme ve yazma etkinlikleri Dersin kitabı,CD Çalışma kağıtları
12) Sözlü sınav, “Kim?” soru kelimesi, 1 – 10 arası sayılar, sporlar Dersin kitabı
13) Yeni geleneksel karakterler, dinleme ve okuma etkinlikleri Dersin kitabı, Çalışma kağıtları
14) Tekrar gözden geçirme ve küçük sınav 3 Dersin kitabı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Learn Chinese With Me – Student’s Book 1 and CD 1
Diğer Kaynaklar: Chinese Characters For Beginners and CD, Grammar and Writing Handouts

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 10
Uygulama 1 % 15
Küçük Sınavlar 3 % 15
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Ödevler 14 2 28
Küçük Sınavlar 3 2 6
Ara Sınavlar 1 6 6
Final 1 10 10
Toplam İş Yükü 92

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 1
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 1
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 5