GEP0409 Italian IBahçeşehir ÜniversitesiAkademik Programlar FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal YeterliliklerBologna Komisyonu
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON (TÜRKÇE)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu Ders Adı Yarıyıl Teorik Pratik Kredi AKTS
GEP0409 Italyanca I Güz
Bahar
3 0 3 5
Bu katalog bilgi amaçlıdır, dersin açılma durumu, ilgili bölüm tarafından yarıyıl başında belirlenir.

Temel Bilgiler

Öğretim Dili: English
Dersin Türü: GE-Elective
Dersin Seviyesi: LİSANS
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Dersi Veren(ler): Öğ.Gör. SEMA SEVİNÇ BAYKAL
Dr. BURCU ALARSLAN ULUDAŞ
Opsiyonel Program Bileşenleri: Yok
Dersin Amacı: Öğrencinin, sıradan ve gündelik deyişlerle somut gereksinimleri karşılamayı hedefleyen son derece yalın sözceleri anlayabilmesi ve kullanabilmesi amaçlanır. Kendini veya bir başkasını tanıtabilir ve bir kişiye, kendisiyle ilgili sorular – örneğin oturduğu yer, ilişkileri, sahip olduğu şeyler, vb. üzerine – ve aynı türden sorulara yanıt verebilir. Eğer kendisiyle konuşan kişi yavaş yavaş ve tane tane ve kendisine yardımcı olacak biçimde konuşuyorsa basit bir biçimde iletişim kurabilir

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
o Dinleme:Ailesi ile ve yakın çevresi ile ilgili tanıdık sözcükleri ve çok temel kalıpları,barda veya restoranda geçen bir konuşmayı,mesleğini içeren bildik konularla ilgili temel kalıpları yavaş ve net konuşulduğunda anlayabilecektir.
o Okuma: Kısa mesaj,e-mail,iş, menü gibi yazılı metinlerdeki bildik sözcükleri ve çok basit cümleleri anlayabilecektir.
o Karşılıklı konuşma:Karşısındaki kişinin söylediklerini daha yavaş bir konuşma hızında yinelemesi ve söylemek istediklerini oluşturmada kendisine yardımcı olunması koşuluyla basit yoldan iletişim kurabilecektir. (Örneğin: kendisini ve yakın çevresini tanıştırma, barda ve restoranda sipariş verme ve hesap isteme)
o Sözlü anlatım:Kendisini,yaşını,yaşadığı yeri, mesleğini ,yakın çevresini ve kişisel zevklerini betimlemek için basit kalıp ve tümceleri kullanabilecektir.
o Yazma:Kısa ve basit tümcelerle kendisini ve yakın çevresini yazılı olarak tanıtabilecek,isim,uyruk,adres,telefon numarası gibi kişisel bilgi içeren formları doldurabilecektir.

Dersin İçeriği

Bu dersin amacı, Avrupa Ortak Başvuru Metni kapsamında Temel Kullanıcı olan öğrenciyi Giriş ya da Keşif olarak adlandırılan A1 seviyesine getirmektir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Oryantasyon/ İtalyanca I programının öğrencilere tanıtılması ve İtalya hakkında genel fikir edinilmesi. PPT1. Dispensa. Powerpoint slide (ITALIA italiano)
2) Selamlaşma. Alfabe. İsim sormak ve söylemek. Telaffuz çalışması yapmak. Konu ile ilgili mini dialoglar dinlemek ve yapmak. Italian Espresso 1 (unità 1/unit 1), Dispensa.
3) 0'dan 20 kadar sayılar. Milliyet sıfatlarını kullanarak nereli olduğunu sormak ve söylemek. Basit soru kalıpları ile soru sormak ve cevap vermek. Belirli tanımlıklar (tekil) Italian Espresso 1 (unità 1, unit 1)
4) Soru kalıplarını kullanarak soru sormak ve cevap vermek. öğrenilen fiillerle kısa bir tanıtma yazısı yazmak. Kendini tanıtmak. Italian Espresso 1 (unità 1, unit1)
5) Meslekler. Ne iş yaptığını sormak ve söylemek. iş yerleri. nerede çalıştığını sormak ve söylemek. soru kalıpları kullanarak soru yapmak ve cevap vermek. 20 dan 100 kadar sayılar. Yaş sormak ve söylemek. Telefon numarası ve adres sormak ve söylemek. Geniş zamanda -are bitimli düzenli fiiller. Olumsuz cümler kurmak Italian Espresso 1 (unità 2, unit2)
6) Restoranda sipariş vermek ve hesap istemek. Cins ve sayılarına göre isimler, belirtili tanımlıklar. Konu ile ilgili yazma ve dinleme çalışmaları yapmak.O, a, e bitimli tekil ve çoğul isimler. - ere bitimli düzenli fiiller Italian Espresso 1 (unità 2/3, unit2/3)
7) Barda yiyecek içecek siparişi vermek, ile barda hangi yiyecek ve içeceklerin bulunduğunu görmek., belirtisiz tanımlıklar. İşaret sıfatları. Belirtili tanımlıkları (çoğul) ve belirtisiz tanımlıkları. Italian Espresso 1 (unità 3, unit3)
8) Tekrar. Extra material Italian Espresso 1 (Esercizi)
9) Haftanın günlerini öğrenmek. Restoran dialoğunu canlandırmak. Konu ile ilgili ilanları okuyup anlamak ve bir ilan oluşturmak. Hal hatır sormak; kendini ve bir başkasını tanıtmak. bir dialog canlandırmak ve konuşulan dillerden bahsetmek. Düzenli ve birkaç düzensiz –ire filleri. Italian Espresso 1 (unità 3, unit3)
10) are, ere ve ire bitimli düzenli fiiller. Verilen bilgiler doğrultusunda resimdeki kişileri tanıtma. okuma ve yazma çalışmaları yapmak. Italian Espresso 1 (unità 4, unit4)
11) Kendini tanıtmak ve kişisel tercihleri ifade etmek, konu ile ilgili metin okumak ve alıştırmalar yapmak Düzenli fiillerin şimdiki zamana göre çekimi ve ilgili alıştırmalar yapmak. Italian Espresso 1 (unità 4, unit4)
12) Tatil hakkında ve boş zamanda yapılan aktiviteler ile ilgili konuşmak ve yazmak. Italian Espresso 1 (unità 5, unit 5)
13) 100’den sonraki sayılar. Basit edatların kullanımı. Gayri resmi ve resmi kullanımları öğrenmek Italian Espresso 1 (unità 5, unit 5)
14) Sunumlar
15) Final Sınavı
16) Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: ITALIAN ESPRESSO 1 Gruppo Italiaidea/ Alma Edizioni, power point sunumlar , İtalyanca öğretmenin tarafından hazırlanan ek material.

ITALIAN ESPRESSO 1 Gruppo Italiaidea/ Alma Edizioni, power point presentations, booklet prepared by the Italian instructor.
Diğer Kaynaklar: Verbissimo; Alma Edizioni,2003 İtalyan grameri ; Alma Edizioni,2004; Zanichelli,2007. Gerekli görüldüğünde birim tarafından hazırlanan ek materyaller.

Verbissimo; Alma Edizioni,2003 İtalyan grameri ; Alma Edizioni,2004; Zanichelli,2007; extra materials prepared by the department if necessary

Değerlendirme Sistemi

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 14 % 5
Küçük Sınavlar 2 % 20
Sunum 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 25
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

AKTS / İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 14 2 28
Sunum / Seminer 1 1 1
Ödevler 10 2 20
Küçük Sınavlar 2 1 2
Ara Sınavlar 1 1 1
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 96

Program ve Öğrenme Kazanımları İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olmak. 2
2) Mesleki uygulamalarında etik ilke ve değerlere uygun davranmayı, temel değer ve sosyal hakların evrenselliğini gözetmek. 1
3) Yaşam boyu öğrenme, sorun çözme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanmak. 4
4) Sağlığın korunması, geliştirilmesi ve bakımda, ilgili model/kuramları kullanarak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon gerektiren durumlarda kanıta dayalı uygulamaları tanımlamak ve problem çözme yöntemlerini belirlemek. 1
5) Toplumsal sorumluluk bilinci ile, interdisipliner anlayış içinde araştırma, proje ve etkinliklerde rol almak. 1
6) Birey, aile ve toplumun sağlık eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim ve danışmanlık becerisine sahip olmak. 1
7) Toplumun sağlık sorunlarına duyarlı olmak ve çözüm önerileri üretebilmek. 1
8) Güncel, etkili iletişim becerilerini kullanabilmek. 5
9) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik ve modaliteleri seçme ve kullanma becerisi; sağlık bilişimi teknolojilerini etkin düzeyde kullanma becerisi kazanmak. 1
10) Sağlık bilimlerine yönelik veritabanları ve bilgi kaynaklarında literatür taraması yapmak, bilgiye erişme ve kullanma becerisi kazanmak. 1
11) En az bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleme ve meslektaşları ile uluslararası düzeyde iletişim ve işbirliği gerçekleştirebilmek. 1
12) Çağdaş ve profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve yaşadığı topluma örnek olmak. 5